Förteckning föremålskategorier för utförsel

Här hittar du en förteckning över de föremål som behöver utförseltillstånd och/eller exportlicens om de ska tas ut ur landet. Varje kategori är försedd med en bokstavssymbol över vilket eller vilka tillstånd som behövs. Här hittar du förklaringen till bokstavssymbolerna.

Akvareller

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A4)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum

 
Utförsel
Akvareller som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 30 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


Utförsel Export

Akvareller som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 30 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

export

Akvareller som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 30 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits I Sverige.

Arkeologiska föremål

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A1)
Tillståndsgivande myndighet: Riksantikvarieämbetet


Utförsel Export

Arkeologiska föremål, oavsett material och värde, som härrör från tiden före år 1850 och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

export

Arkeologiska föremål som är äldre än 100 och härrör från tiden efter 1850, oavsett värde och hur länge de funnits i Sverige.

Arkiv m.m. av icke tryckta protokoll, brev, dagböcker, manuskript, noter, räkenskaper, handritade kartor och ritningar

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A12)
Tillståndsgivande myndighet: Riksarkivet

Utförsel Export  Arkiv som är äldre än 75 år, har ett värde som överstiger 5 000 SEK och kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

export  Arkiv som är äldre än 50 år och har ett värde som understiger 5 000 SEK, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Andra antikviteter som är äldre än 100 år

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet

export  Antikviteter som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Böcker tryckta i Sverige före år 1700

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A10)

Utförsel  Böcker, tryckta före år 1700, som har ett värde som understiger 50 000 EUR och kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


Utförsel Export
  Böcker, tryckta före år 1700, som har ett värde som överstiger 50 000 EUR och kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


export
  Enstaka eller samlingar av böcker tryckta före år 1700, som har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Övriga böcker

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A10)
Tillståndsgivande myndighet: Kungliga biblioteket

Utförsel  Böcker som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 20 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


Utförsel Export
  Böcker som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


export
  Enstaka och samlingar av böcker som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Delar av söndertagna minnesmärken (svenska och utländska)

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A2)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet


exportFöremål som utgör en integrerad del av söndertagna konstnärliga, historiska eller religiösa minnesmärken som är äldre än 100 år, oavsett värde och hur länge de funnits i Sverige.

Film och negativ av dessa

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A8)
Tillståndsgivande myndighet: Nordiska museet

Enstaka eller samlingar av film och negativ av dessa som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 20 000 SEK och 15 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Enstaka eller samlingar av film och negativ av dessa som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 15 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.
Fexportilm och negativ av dessa som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 15 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Fotografier och negativ av dessa

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A8)
Tillståndsgivande myndighet: Nordiska museet

Utförsel

Enstaka eller samlingar av fotografier och negativ av dessa som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 20 000 SEK och 15 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.Enstaka eller samlingar av fotografier och negativ av dessa som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 15 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportFotografier och negativ som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 15 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Gouacher

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A4)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum

UtförselGouacher som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 30 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportGouacher som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 30 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportGouacher som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 30 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Icke tryckt material

Handskrifter på pergament eller papper

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A9)
Tillståndsgivande myndighet: Riksarkivet

Utförsel ExportEnstaka eller samlingar av handskrifter framställda före år 1700, oavsett värde och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportEnstaka och samlingar av handskrifter som är äldre än 50 år och framställda efter år 1700, som inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som understiger 5 000 SEK, oavsett hur länge de har funnits I Sverige.

Övriga icke tryckta manuskript

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A9)
Tillståndsgivande myndighet: Riksarkivet

Utförsel ExportIcke tryckta manuskript som är äldre än 75 år, har ett värde som överstiger 5 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportEnstaka eller samlingar av manuskript som är äldre än 50 år och inte tillhör upphovsmannen, oavsett värde och hur länge de har funnits I Sverige.

Icke tryckta protokoll

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A9)

UtförselIcke tryckta protokoll som är äldre än 75 år, har ett värde som överstiger 5 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


Utförsel Export
Icke tryckta protokoll som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 5 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportIcke tryckta protokoll som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Icke tryckta brev

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A9)
Tillståndsgivande myndighet: Riksarkivet

UtförselIcke tryckta brev som är äldre än 75 år, har ett värde som överstiger 5 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportIcke tryckta brev som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 5 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportIcke tryckta brev som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Icke tryckta dagböcker

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A9)
Tillståndsgivande myndighet: Riksarkivet

UtförselIcke tryckta dagböcker som är äldre än 75 år, har ett värde som överstiger 5 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportIcke tryckta dagböcker som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 5 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportIcke tryckta dagböcker som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Icke tryckta räkenskaper

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A9)
Tillståndsgivande myndighet: Riksarkivet

UtförselIcke tryckta räkenskaper som är äldre än 75 år, har ett värde som överstiger 5 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportIcke tryckta räkenskaper som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 5 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportIcke tryckta räkenskaper som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Handritade ritningar

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A9)
Tillståndsgivande myndighet: Riksarkivet

UtförselHandritade ritningar som är äldre än 75 år, har ett värde som överstiger 5 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportHandritade ritningar som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 5 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportHandritade ritningar som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Icke tryckta noter/partitur

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A9)
Tillståndsgivande myndighet: Riksarkivet

Utförsel ExportIcke tryckta noter som är äldre än 75 år, har ett värde som överstiger 5 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportEnstaka och samlingar av partitur som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som understiger 5 000 SEK, oavsett hur länge de har funnits I Sverige.

Handritade kartor

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A9)
Tillståndsgivande myndighet: Riksarkivet

Utförsel ExportHandritade kartor som är äldre än 75 år, har ett värde som överstiger 5 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportEnstaka och samlingar av kartor som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som understiger 5 000 SEK, oavsett hur länge de har funnits I Sverige.

Övriga samlingar av icke tryckt material

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A9)
Tillståndsgivande myndighet: Riksarkivet

UtförselÖvriga samlingar av icke tryckt material som är äldre än 75 år, har ett värde som överstiger 50 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportÖvriga samlingar av icke tryckt material som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportÖvriga samlingar av icke tryckt material som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 SEK, oavsett hur länge de har funnits I Sverige.

Inkunabler

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A9)
Tillståndsgivande myndighet: Kungliga biblioteket

Utförsel ExportEnstaka eller samlingar av inkunabler, oavsett värde och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Enstaka eller samlingar av inkunabler, oavsett värde och som kan antas ha funnit i Sverige i mindre än 75 år.


Keramiska föremål

Fajanser

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet

UtförselFajanser som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportFajanser som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportFajanser som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Kakelugnar

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet

UtförselKakelugnar som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportKakelugnar som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportKakelugnar som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Andra hantverksmässigt tillverkade föremål av keramik

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet

UtförselAndra hantverksmässigt tillverkade föremål av keramik som är äldre än100 år, har ett värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportAndra hantverksmässigt tillverkade föremål av keramik som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportAndra hantverksmässigt tillverkade föremål av keramik som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de funnits i Sverige.

Kyrkliga inventarier enligt 4 kap. kulturmiljölagen (1988:950)

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Riksantikvarieämbetet

Utförsel

Kyrkliga inventarier som är äldre än 100 år, har ett värde som understiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i mer än 75 år.

Utförsel Export

Kyrkliga inventarier som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i mer än 75 år.

exportKyrkliga inventarier som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de funnits i Sverige.

Leksaker och spel

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Nordiska museet

Utförsel

Leksaker och spel som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel Export

Leksaker och spel som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportLeksaker och spel som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Ljuskronor, lyktor och armaturer

Svenska ljuskronor, lyktor och armaturer

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet

UtförselLjuskronor, lyktor och armaturer som är äldre än 75 år, har ett värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportLjuskronor, lyktor och armaturer som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

export

Ljuskronor, lyktor och armaturer som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Utländska ljuskronor, lyktor och armaturer

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet

UtförselLjuskronor, lyktor och armaturer som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportLjuskronor, lyktor och armaturer som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

export

Ljuskronor, lyktor och armaturer som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Målningar och tavlor

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A3)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum

UtförselMålningar som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 150 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportMålningar och tavlor som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 150 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportMålningar och tavlor som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 150 000 EUR, oavsett hur länge de funnits i Sverige.

Medeltida föremål och övriga föremål från tiden före 1650

Föremål av trä framställda i Sverige före år 1650

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Riksantikvarieämbetet

UtförselFöremål av trä som är framställda före år 1650, har ett värde som understiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportFöremål av trä som är framställda före år 1650, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportFöremål av trä som är framställda före år 1650 och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Föremål av ben framställda i Sverige före år 1650

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Riksantikvarieämbetet

UtförselFöremål av ben som är framställda före år 1650 och har ett värde som understiger 50 000 EUR.

Utförsel ExportFöremål av ben som är framställda före år 1650 och har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

exportFöremål av ben som är framställda före år 1650 och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Föremål av keramik framställda i Sverige före år 1650

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Riksantikvarieämbetet

UtförselFöremål av keramik som är framställda före år 1650 och har ett värde som understiger 50 000 EUR.

Utförsel ExportFöremål av keramik som är framställda före år 1650 och har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

exportFöremål av keramik som är framställda före år 1650 och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Föremål av metall framställda i Sverige före år 1650

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Riksantikvarieämbetet

UtförselFöremål av metall som är framställda före år 1650 och har ett värde som understiger 50 000 EUR.

Utförsel ExportFöremål av metall som är framställda före år 1650 och har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

exportFöremål av metall som är framställda före år 1650 och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Föremål av textil framställda i Sverige före år 1650

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Riksantikvarieämbetet

UtförselFöremål av textil som är framställda före år 1650 och har ett värde som understiger 50 000 EUR.

Utförsel ExportFöremål av textil som är framställda före år 1650 och har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

exportFöremål avtextil som är framställda före år 1650 och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Mindre föremål i olika material

Föremål av glas

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum, Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet

UtförselFöremål av glas som är äldre än 100 år och har ett värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportFöremål av glas som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportFöremål av glas som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Föremål av sten

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum, Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet

UtförselFöremål av sten som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportFöremål av sten som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportFöremål av sten som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Föremål av ben

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum, Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet

UtförselFöremål av ben som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportFöremål av ben som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportFöremål av ben som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Föremål av horn

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum, Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet

UtförselFöremål av horn som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportFöremål av horn som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportFöremål av horn som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Föremål av bärnsten

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)’
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum, Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet

UtförselFöremål av bärnsten som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportFöremål av bärnsten som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportFöremål som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Hantverksmässigt tillverkade eller gjutna föremål av metall med undantag av mynt, medaljer och smycken

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum, Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet

UtförselFöremål av metall som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportFöremål av metall som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportFöremål av metall, undantaget guld- och silversmide, som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

exportGuld- och silversmide som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Möbler

Möbler framställda i Sverige

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet

UtförselMöbler som är äldre än 75 år, har ett värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportMöbler som är äldre än 75 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportMöbler som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Möbler framställda utomlands

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet

UtförselMöbler som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportMöbler som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportMöbler som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Mosaiker

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A5)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum


exportMosaiker som utförts helt för hand i vilket material som helst, är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 15 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Musikinstrument

Musikinstrument framställda i Sverige

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nordiska museet (svenska musikinstrument), Nationalmuseum (utländska musikinstrument)

UtförselMusikinstrument som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 20 000 SEK och 50 0000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportMusikinstrument som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportMusikinstrument som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Musikinstrument framställda utomlands

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nordiska museet (svenska musikinstrument), Nationalmuseum (utländska musikinstrument)

UtförselMusikinstrument som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportMusikinstrument som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportMusikinstrument som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de funnits i Sverige.

Föremål som hör samman med de tidiga fotografiska teknikerna

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nordiska museet

Utförsel

Fotografitekniska föremål som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år

Utförsel Export

Fotografitekniska föremål som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportFotografitekniska föremål som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de funnits i Sverige.

Övriga optiska, fotografiska och kinematografiska apparater (svenska och utländska)

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nordiska museet


exportApparater som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de funnits i Sverige.

Originalgrafik m.m.

Träsnitt framställda i Sverige

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A6)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum

UtförselTräsnitt som är framställda före år 1700, har ett värde som understiger 15 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportTräsnitt som är framställda före år 1700, har ett värde som överstiger 15 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportTräsnitt som är äldre än 50 år, framställda efter år 1700 och inte tillhör upphovsmannen, har ett värde som överstiger 15 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Kopparstick framställda i Sverige

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A6)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum

UtförselKopparstick som är framställda före år 1700, har ett värde som understiger 15 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportKopparstick som är framställda före år 1700, har ett värde som överstiger 15 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportKopparstick som är äldre än 50 år, framställda efter år 1700 och inte tillhör upphovsmannen, har ett värde som överstiger 15 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Övrig originalgrafik (svensk och utländsk)

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A6)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum

exportOriginalgrafik med matriser och originalaffischer som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 15 000 EUR, oavsett hur länge den har funnits i Sverige.

Grafiska blad (svenska och utländska)

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A6)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum

exportGrafiska blad med matriser och originalaffischer som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 15 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Silkscreentryck (svenskt och utländskt)

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A6)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum


exportSilkscreentryck med matriser och originalaffischer som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 15 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Litografier (svenska och utländska)

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A6)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum


exportLitografier med matriser och originalaffischer som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 15 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Pasteller

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A4)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum

UtförselPasteller som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 30 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


Utförsel Export
Pasteller som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 30 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportPasteller som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 30 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Porträtt

Porträtt som föreställer personer med anknytning till Sverige i form av målningar

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A3)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum

UtförselPorträtt i form av målningar som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 40 000 SEK och 150 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportPorträtt i form av målningar som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 150 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportPorträtt i form av målningar som är äldre än  50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 150 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Porträtt som föreställer personer med anknytning till Sverige i form av teckningar

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A5)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum

UtförselPorträtt i form av teckningar som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 40 000 SEK och 15 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportPorträtt i form av teckningar som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 15 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportPorträtt i form av teckningar som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 15 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Porträtt som föreställer personer med anknytning till Sverige i form av akvareller, gouacher och pasteller

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A4)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum

UtförselPorträtt i form av akvareller, gouacher och pasteller som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 40 000 SEK och 30 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportPorträtt i form av akvareller, gouacher och pasteller som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 30 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


export
Porträtt i form av akvareller, gouacher och pasteller som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 30 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Samiska föremål

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nordiska museet

UtförselFöremål som är äldre än 75 år, har ett värde mellan 5 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel Export
Föremål som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.export
Föremål som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de funnits i Sverige.

Samlingar av historiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A13)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet

exportSamlingar som har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett ålder och hur länge de funnits i Sverige.

Samlingar och föremål från zoologiska, botaniska, mineralogiska eller anatomiska samlingar

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A13)
Tillståndsgivande myndighet: Riksantikvarieämbetet

exportSamlingar och föremål som har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett ålder och hur länge de har funnits i Sverige.

Smycken av guld och silver

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum

UtförselSmycken som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportSmycken som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportSmycken som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Originalskulpturer och repliker som är framställda enligt samma process som originalet

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A7)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum

UtförselSkulpturer som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


Utförsel Export
Skulpturer som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


export
Skulpturer som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Originalstatyer och kopior som är framställda enligt samma process som originalet

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A7)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum


exportStatyer som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Speglar

Speglar framställda i Sverige

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet

UtförselSpeglar som är äldre än 75 år, har ett värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


Utförsel Export
Speglar som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


export
Speglar som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Speglar framställda utomlands

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet

UtförselSpeglar som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


Utförsel Export
Speglar som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


export
Speglar som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Teckningar

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A5)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum

UtförselTeckningar som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 15 000 EUR och kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


Utförsel Export
Teckningar som är äldre än 100 år, värda mer än 15 000 EUR och kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportTeckningar som är äldre än 50 år och inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 15 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Vetenskapliga instrument, tekniska modeller och prototyper

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nordiska museet

UtförselInstrument, modeller och prototyper som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 10 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.
Utförsel ExportInstrument, modeller och prototyper som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

export

Instrument, modeller och prototyper som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Textilier, tapeter och bonadsmåleri

Broderad eller mönstervävd textil framställd i Sverige

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet

UtförselBroderad eller mönstervävd textil som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 20 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportBroderad eller mönstervävd textil som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

export

Broderad eller mönstervävd textil som är äldre än 100 år, har ett värde som översriger 50 000 EUR, oavsett hur länge den har funnits i Sverige.

Broderad eller mönstervävd textil framställd utomlands

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet

UtförselBroderad eller mönstervävd textil som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportBroderad eller mönstervävd textil som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

export

Broderad eller mönstervävd textil som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge den har funnits i Sverige.

Bonadsmåleri framställs i Sverige

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet

UtförselBonadsmåleri som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 20 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportBonadsmåleri som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

export

Bonadsmåleri som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Tapeter hantverksmässigt tillverkade i Sverige – vävda eller i läder

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet

UtförselTapeter som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 20 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


Utförsel Export
Tapeter som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportTapeter som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Tapeter hantverksmässigt framställda utomlands

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet

UtförselTapeter som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportTapeter som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportTapeter som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Mattor och ryor hantverksmässigt tillverkade i Sverige

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet

UtförselMattor och ryor som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 20 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportMattor och ryor som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportMattor och ryor som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Mattor hantverksmässigt tillverkade utomlands

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet

UtförselMattor som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


Utförsel Export
Mattor som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportMattor som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Tryckta kartor och glober

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A11)
Tillståndsgivande myndighet: Kungliga biblioteket

UtförselTryckta kartor och glober som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 20 000 SEK och 15 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


Utförsel Export
Tryckta kartor och glober som är minst 200 år, har ett värde som överstiger 15 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.
exportTryckta kartor som är minst 200 år och har ett värde som överstiger 15 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Träföremål

Hantverksmässigt bearbetade föremål av trä framställda i Sverige

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nordiska museet, Nationalmuseum

UtförselTräföremål som är äldre än 100 år, värda mellan 20 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportTräföremål som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportTräarbeten som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige

Hantverksmässigt bearbetade föremål av trä framställda utomlands

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nordiska museet, Nationalmuseum

UtförselTräföremål som är äldre än 100 år, värda mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportTräföremål som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportTräarbeten som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige

Lackarbeten framställda utomlands

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nordiska museet, Nationalmuseum

UtförselLackarbeten som är äldre än 100 år, värda mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


Utförsel Export
Lackarbeten som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportLackarbeten som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige

Transportmedel

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A14)
Tillståndsgivande myndighet: Nordiska museet

UtförselTransportmedel som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


Utförsel Export
Transportmedel som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


export
Transportmedel som är äldre än 75 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR. oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Ur

Mekaniska ur framställda i Sverige

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet

UtförselMekaniska ur som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 20 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


Utförsel Export
Mekaniska ur som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


export
Mekaniska ur som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Mekaniska ur framställda utomlands

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet

UtförselMekaniska ur som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportMekaniska ur som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportMekaniska ur som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Delar av ur och klockor

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet

exportDelar av ur och klockor som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de funnits i Sverige.

Vapen

Skjutvapen framställda i Sverige

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nordiska museet

UtförselSkjutvapen som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 20 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


Utförsel Export
Skjutvapen som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


export
Skjutvapen som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Skjutvapen framställda utomlands

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nordiska museet

UtförselSkjutvapen som är minst 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportSkjutvapen som är minst 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportSkjutvapen som är mellan 50 och 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Blankvapen framställda i Sverige

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nordiska museet

UtförselBlankvapen som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 20 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


Utförsel Export
Blankvapen som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


export
Blankvapen som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Blankvapen framställda utomlands

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nordiska museet

UtförselBlankvapen som är minst 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


Utförsel Export
Blankvapen som är minst 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


export
Blankvapen som är mellan 50 och 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Skyddsvapen framställda i Sverige

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nordiska museet

UtförselSkyddsvapen som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 20 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.


Utförsel Export
Skyddsvapen som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportSkyddsvapen som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Skyddsvapen framställda utomlands

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nordiska museet

UtförselSkyddsvapen som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 20 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

Utförsel ExportSkyddsvapen som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

exportSkyddsvapen som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Så läser du föremålsförteckningen

Varje kategori är försedd med en bokstavssymbol över vilket eller vilka tillstånd som behövs:

Krav på ansökan: Utförseltillstånd

Utförseli förteckningen betyder:

  • Tillståndsgivning enligt kulturmiljölagen.

Krav på ansökan: Utförseltillstånd + eventuell exportlicens

Utförsel Exporti förteckningen betyder:

  • Tillståndsgivning enligt kulturmiljölagen.
  • Kontroll av exportregler enligt EU-förordningen om föremålet ska exporteras utanför EU:s tullområde.

Krav på ansökan: Exportlicens

exporti förteckningen betyder:

  • Enbart exportkontroll enligt EU-förordningen om föremålet ska exporteras utanför EU:s tullområde.