Förteckning föremålskategorier för utförsel

Här hittar du en förteckning över de föremål som behöver utförseltillstånd och/eller exportlicens om de ska tas ut ur landet. Varje kategori är försedd med en bokstavssymbol över vilket eller vilka tillstånd som behövs.

Se förklaring av symbolerna i botten av listan med kategorier och i botten av sidan.

 

Förklaring: Så här läser du bokstavssymbolerna.

 

Akvareller

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A4)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum

 

Utförsel  Akvareller som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 30 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export   Akvareller som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 30 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Akvareller som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 30 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Andra antikviteter som är äldre än 100 år

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet

 

export Antikviteter som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Arkeologiska föremål

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A1)
Tillståndsgivande myndighet: Riksantikvarieämbetet

 

Utförsel Export   Arkeologiska föremål, oavsett material och värde, som härrör från tiden före år 1850 och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 


export  Arkeologiska föremål som är äldre än 100 och härrör från tiden efter 1850, oavsett värde och hur länge de funnits i Sverige.

 

Arkiv

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A12)
Tillståndsgivande myndighet: Riksarkivet

 

Arkiv m.m. av icke tryckta protokoll, brev, dagböcker, manuskript, noter, räkenskaper, handritade kartor och ritningar

 

Utförsel Export  Arkiv som är äldre än 75 år, har ett värde som överstiger 5 000 SEK och kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 


export Arkiv som är äldre än 50 år och har ett värde som understiger 5 000 SEK, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Böcker

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A10)
Tillståndsgivande myndighet: Kungliga biblioteket

 

Böcker tryckta i Sverige före år 1700

 

Utförsel Böcker, tryckta före år 1700, som har ett värde som understiger 50 000 EUR och kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Böcker, tryckta före år 1700, som har ett värde som överstiger 50 000 EUR och kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Enstaka eller samlingar av böcker tryckta före år 1700, som har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Övriga böcker

 

Utförsel Böcker som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 20 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Böcker som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 


export  Enstaka och samlingar av böcker som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Delar av söndertagna minnesmärken (svenska och utländska)

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A2)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet

 


export  Föremål som utgör en integrerad del av söndertagna konstnärliga, historiska eller religiösa minnesmärken som är äldre än 100 år, oavsett värde och hur länge de funnits i Sverige.

 

Film och negativ av dessa

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A8)
Tillståndsgivande myndighet: Nordiska museet

 

Enstaka eller samlingar av film och negativ av dessa som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 20 000 SEK och 15 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Enstaka eller samlingar av film och negativ av dessa som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 15 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 


 Film och negativ av dessa som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 15 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Fotografier och negativ av dessa

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A8)
Tillståndsgivande myndighet: Nordiska museet

 

Utförsel Enstaka eller samlingar av fotografier och negativ av dessa som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 20 000 SEK och 15 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Enstaka eller samlingar av fotografier och negativ av dessa som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 15 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 


export Fotografier och negativ som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 15 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Föremål som hör samman med de tidiga fotografiska teknikerna

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nordiska museet

 

Utförsel Fotografitekniska föremål som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år

 

Utförsel Export Fotografitekniska föremål som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Fotografitekniska föremål som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de funnits i Sverige.

 

Övriga optiska, fotografiska och kinematografiska apparater (svenska och utländska)

 

export Apparater som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de funnits i Sverige.

 

Gouacher

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A4)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum

 

Utförsel  Gouacher som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 30 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 


Utförsel Export  Gouacher som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 30 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 


export  Gouacher som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 30 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Icke tryckt material

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A9)
Tillståndsgivande myndighet: Riksarkivet

 

Handskrifter på pergament eller papper

 

Utförsel Export  Enstaka eller samlingar av handskrifter framställda före år 1700, oavsett värde och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export  Enstaka och samlingar av handskrifter som är äldre än 50 år och framställda efter år 1700, som inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som understiger 5 000 SEK, oavsett hur länge de har funnits I Sverige.

 

Övriga icke tryckta manuskript

 

Utförsel Export Icke tryckta manuskript som är äldre än 75 år, har ett värde som överstiger 5 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Enstaka eller samlingar av manuskript som är äldre än 50 år och inte tillhör upphovsmannen, oavsett värde och hur länge de har funnits I Sverige.

 

Icke tryckta protokoll

 

Utförsel Icke tryckta protokoll som är äldre än 75 år, har ett värde som överstiger 5 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Icke tryckta protokoll som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 5 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Icke tryckta protokoll som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Icke tryckta brev

 

Utförsel Icke tryckta brev som är äldre än 75 år, har ett värde som överstiger 5 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Icke tryckta brev som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 5 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Icke tryckta brev som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Icke tryckta dagböcker

 

Utförsel Icke tryckta dagböcker som är äldre än 75 år, har ett värde som överstiger 5 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Icke tryckta dagböcker som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 5 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Icke tryckta dagböcker som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Icke tryckta räkenskaper

 

Utförsel Icke tryckta räkenskaper som är äldre än 75 år, har ett värde som överstiger 5 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Icke tryckta räkenskaper som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 5 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Icke tryckta räkenskaper som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Handritade ritningar

 

Utförsel Handritade ritningar som är äldre än 75 år, har ett värde som överstiger 5 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Handritade ritningar som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 5 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Handritade ritningar som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Icke tryckta noter/partitur

 

Utförsel Export Icke tryckta noter som är äldre än 75 år, har ett värde som överstiger 5 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Enstaka och samlingar av partitur som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som understiger 5 000 SEK, oavsett hur länge de har funnits I Sverige.

 

Handritade kartor

 

Utförsel Export Handritade kartor som är äldre än 75 år, har ett värde som överstiger 5 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Enstaka och samlingar av kartor som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som understiger 5 000 SEK, oavsett hur länge de har funnits I Sverige.

 

Övriga samlingar av icke tryckt material

 

Utförsel Övriga samlingar av icke tryckt material som är äldre än 75 år, har ett värde som överstiger 50 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Övriga samlingar av icke tryckt material som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 SEK och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 


export Övriga samlingar av icke tryckt material som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 SEK, oavsett hur länge de har funnits I Sverige.

 

Inkunabler

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A9)
Tillståndsgivande myndighet: Kungliga biblioteket

 

Utförsel Export Enstaka eller samlingar av inkunabler, oavsett värde och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 


Enstaka eller samlingar av inkunabler, oavsett värde och som kan antas ha funnit i Sverige i mindre än 75 år.

 

Keramiska föremål

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet Riksantikvarieämbetet

 

Fajanser

 

Utförsel Fajanser som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Fajanser som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Fajanser som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Kakelugnar

 

Utförsel Kakelugnar som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Kakelugnar som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Kakelugnar som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Andra hantverksmässigt tillverkade föremål av keramik

 

Utförsel Andra hantverksmässigt tillverkade föremål av keramik som är äldre än100 år, har ett värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Andra hantverksmässigt tillverkade föremål av keramik som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 


export Andra hantverksmässigt tillverkade föremål av keramik som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de funnits i Sverige.

 

Kyrkliga inventarier enligt 4 kap. kulturmiljölagen (1988:950)

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Riksantikvarieämbetet

 

Utförsel Kyrkliga inventarier som är äldre än 100 år, har ett värde som understiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i mer än 75 år.

 

Utförsel Export Kyrkliga inventarier som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i mer än 75 år.

 


export Kyrkliga inventarier som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de funnits i Sverige.

 

Leksaker och spel

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nordiska museet

 

Utförsel Leksaker och spel som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Leksaker och spel som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 


export Leksaker och spel som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Ljuskronor, lyktor och armaturer

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet

 

Ljuskronor, lyktor och armaturer framställda i Sverige

 

Utförsel Ljuskronor, lyktor och armaturer som är äldre än 75 år, har ett värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Symbol för utförseltillstånd och exportlicens Ljuskronor, lyktor och armaturer som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Ljuskronor, lyktor och armaturer som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Ljuskronor, lyktor och armaturer framställda utomlands

 

Utförsel Ljuskronor, lyktor och armaturer som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Symbol för utförseltillstånd och exportlicens Ljuskronor, lyktor och armaturer som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 


export Ljuskronor, lyktor och armaturer som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Medeltida föremål och övriga föremål från tiden före 1650

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Riksantikvarieämbetet

 

Föremål av trä framställda i Sverige före år 1650

 

Utförsel Föremål av trä som är framställda före år 1650, har ett värde som understiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Föremål av trä som är framställda före år 1650, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Föremål av trä som är framställda före år 1650 och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Föremål av ben framställda i Sverige före år 1650

 

Utförsel Föremål av ben som är framställda före år 1650 och har ett värde som understiger 50 000 EUR.

 

Utförsel Export Föremål av ben som är framställda före år 1650 och har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

 

export Föremål av ben som är framställda före år 1650 och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Föremål av keramik framställda i Sverige före år 1650

 

Utförsel Föremål av keramik som är framställda före år 1650 och har ett värde som understiger 50 000 EUR.

 

Utförsel Export Föremål av keramik som är framställda före år 1650 och har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

 

export Föremål av keramik som är framställda före år 1650 och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Föremål av metall framställda i Sverige före år 1650

 

Utförsel Föremål av metall som är framställda före år 1650 och har ett värde som understiger 50 000 EUR.

 

Utförsel Export Föremål av metall som är framställda före år 1650 och har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

 

export Föremål av metall som är framställda före år 1650 och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Föremål av textil framställda i Sverige före år 1650

 

Utförsel Föremål av textil som är framställda före år 1650 och har ett värde som understiger 50 000 EUR.

 

Utförsel Export Föremål av textil som är framställda före år 1650 och har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

 


export Föremål avtextil som är framställda före år 1650 och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Mindre föremål i olika material

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet

 

Föremål av glas

 

Utförsel Föremål av glas som är äldre än 100 år och har ett värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Föremål av glas som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Föremål av glas som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Föremål av sten

 

Utförsel Föremål av sten som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Föremål av sten som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Föremål av sten som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Föremål av ben

 

Utförsel Föremål av ben som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Föremål av ben som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Föremål av ben som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Föremål av horn

 

Utförsel Föremål av horn som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Föremål av horn som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Föremål av horn som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Föremål av bärnsten

 

Utförsel Föremål av bärnsten som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel ExportFöremål av bärnsten som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Föremål som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Hantverksmässigt tillverkade eller gjutna föremål av metall med undantag av mynt, medaljer och smycken

 

Utförsel Föremål av metall som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Föremål av metall som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Föremål av metall, undantaget guld- och silversmide, som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 


export Guld- och silversmide som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Mosaiker

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A5)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum

 


export Mosaiker som utförts helt för hand i vilket material som helst, är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 15 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Musikinstrument

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Nordiska museet (svenska musikinstrument), Nationalmuseum (utländska musikinstrument)

 

Musikinstrument framställda i Sverige

 

Utförsel Musikinstrument som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 20 000 SEK och 50 0000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Musikinstrument som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Musikinstrument som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Musikinstrument framställda utomlands

 

Utförsel Musikinstrument som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel ExportMusikinstrument som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 


export Musikinstrument som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de funnits i Sverige.

 

Målningar och tavlor

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A3)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum

 

Utförsel Målningar som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 150 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Målningar och tavlor som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 150 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Målningar och tavlor som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 150 000 EUR, oavsett hur länge de funnits i Sverige.

 

Möbler

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet

 

Möbler framställda i Sverige

 

Utförsel Möbler som är äldre än 75 år, har ett värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Möbler som är äldre än 75 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Möbler som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Möbler framställda utomlands

 

Utförsel Möbler som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Möbler som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 


export Möbler som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Originalgrafik m.m.

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A6)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum

 

Träsnitt framställda i Sverige

 

Utförsel Träsnitt som är framställda före år 1700, har ett värde som understiger 15 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel ExportTräsnitt som är framställda före år 1700, har ett värde som överstiger 15 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Träsnitt som är äldre än 50 år, framställda efter år 1700 och inte tillhör upphovsmannen, har ett värde som överstiger 15 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Kopparstick framställda i Sverige

 

Utförsel Kopparstick som är framställda före år 1700, har ett värde som understiger 15 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Kopparstick som är framställda före år 1700, har ett värde som överstiger 15 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Kopparstick som är äldre än 50 år, framställda efter år 1700 och inte tillhör upphovsmannen, har ett värde som överstiger 15 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Övrig originalgrafik (svensk och utländsk)

 

export Originalgrafik med matriser och originalaffischer som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 15 000 EUR, oavsett hur länge den har funnits i Sverige.

 

Grafiska blad (svenska och utländska)

 

export Grafiska blad med matriser och originalaffischer som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 15 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Silkscreentryck (svenskt och utländskt)

 

export Silkscreentryck med matriser och originalaffischer som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 15 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Litografier (svenska och utländska)

 


export Litografier med matriser och originalaffischer som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 15 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Pasteller

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A4)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum

 

Utförsel Pasteller som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 30 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Pasteller som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 30 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 


export Pasteller som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 30 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Porträtt

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A3, A4, A5)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum

 

Porträtt som föreställer personer med anknytning till Sverige i form av målningar

 

Utförsel Porträtt i form av målningar som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 40 000 SEK och 150 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Porträtt i form av målningar som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 150 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Porträtt i form av målningar som är äldre än  50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 150 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Porträtt som föreställer personer med anknytning till Sverige i form av teckningar

 

Utförsel Porträtt i form av teckningar som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 40 000 SEK och 15 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Porträtt i form av teckningar som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 15 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Porträtt i form av teckningar som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 15 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Porträtt som föreställer personer med anknytning till Sverige i form av akvareller, gouacher och pasteller

 

Utförsel Porträtt i form av akvareller, gouacher och pasteller som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 40 000 SEK och 30 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Porträtt i form av akvareller, gouacher och pasteller som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 30 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 


exportPorträtt i form av akvareller, gouacher och pasteller som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 30 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Samiska föremål

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nordiska museet

 

Utförsel Föremål som är äldre än 75 år, har ett värde mellan 5 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Föremål som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Föremål som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de funnits i Sverige.

 

Samlingar av historiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A13)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet

 


export Samlingar som har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett ålder och hur länge de funnits i Sverige.

 

Samlingar och föremål från zoologiska, botaniska, mineralogiska eller anatomiska samlingar

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A13)
Tillståndsgivande myndighet: Riksantikvarieämbetet

 


export Samlingar och föremål som har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett ålder och hur länge de har funnits i Sverige.

 

Skulpturer

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A7)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum

 

Originalskulpturer och repliker som är framställda enligt samma process som originalet

 

Utförsel Skulpturer som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Skulpturer som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 


export Skulpturer som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Smycken av guld och silver

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum

 

Utförsel Smycken som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Smycken som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 


export Smycken som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Speglar

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet

 

Speglar framställda i Sverige

 

Utförsel Speglar som är äldre än 75 år, har ett värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Speglar som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Speglar som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Speglar framställda utomlands

 

Utförsel Speglar som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Speglar som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Speglar som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Statyer

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A7)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum

Originalstatyer och kopior som är framställda enligt samma process som originalet

 


export Statyer som är äldre än 50 år, inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Teckningar

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A5)
Tillståndsgivande myndighet: Nationalmuseum

 

Utförsel Teckningar som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 15 000 EUR och kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Teckningar som är äldre än 100 år, värda mer än 15 000 EUR och kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 


export Teckningar som är äldre än 50 år och inte tillhör upphovsmannen och har ett värde som överstiger 15 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Tekniska modeller eller prototyper och vetenskapliga instrument

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nordiska museet

 

Utförsel Instrument, modeller och prototyper som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 10 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Instrument, modeller och prototyper som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 


export Instrument, modeller och prototyper som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Textilier, tapeter och bonadsmåleri

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet

 

Broderad eller mönstervävd textil framställd i Sverige

 

Utförsel Broderad eller mönstervävd textil som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 20 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Broderad eller mönstervävd textil som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Broderad eller mönstervävd textil som är äldre än 100 år, har ett värde som översriger 50 000 EUR, oavsett hur länge den har funnits i Sverige.

 

Broderad eller mönstervävd textil framställd utomlands

 

Utförsel Broderad eller mönstervävd textil som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Broderad eller mönstervävd textil som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Broderad eller mönstervävd textil som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge den har funnits i Sverige.

 

Bonadsmåleri framställs i Sverige

 

Utförsel Bonadsmåleri som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 20 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Bonadsmåleri som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Bonadsmåleri som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Tapeter hantverksmässigt framställda i Sverige – vävda eller i läder

 

Utförsel Tapeter som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 20 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Tapeter som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Tapeter som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Tapeter hantverksmässigt framställda utomlands

 

Utförsel Tapeter som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Tapeter som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Tapeter som är äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Mattor och ryor hantverksmässigt framställda i Sverige

 

Utförsel Mattor och ryor som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 20 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Mattor och ryor som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Mattor och ryor som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Mattor hantverksmässigt framställda utomlands

 

Utförsel Mattor som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Mattor som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 


exportMattor som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Transportmedel

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A14)
Tillståndsgivande myndighet: Nordiska museet

 

Utförsel Transportmedel som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Transportmedel som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Transportmedel som är äldre än 75 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR. oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Tryckta kartor och glober

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A11)
Tillståndsgivande myndighet: Kungliga biblioteket

 

Utförsel Tryckta kartor och glober som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 20 000 SEK och 15 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel ExportTryckta kartor och glober som är minst 200 år, har ett värde som överstiger 15 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 


export Tryckta kartor som är minst 200 år och har ett värde som överstiger 15 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Träföremål

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Nordiska museet, Nationalmuseum

 

Hantverksmässigt bearbetade föremål av trä framställda i Sverige

 

Utförsel Träföremål som är äldre än 100 år, värda mellan 20 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Träföremål som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Träarbeten som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige

 

Hantverksmässigt bearbetade föremål av trä framställda utomlands

 

Utförsel Träföremål som är äldre än 100 år, värda mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Träföremål som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Träarbeten som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige

 

Lackarbeten framställda utomlands

 

Utförsel Lackarbeten som är äldre än 100 år, värda mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Lackarbeten som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 


export Lackarbeten som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige

 

Ur

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndigheter: Nationalmuseum, Nordiska museet

 

Mekaniska ur framställda i Sverige

 

Utförsel Mekaniska ur som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 20 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Mekaniska ur som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Mekaniska ur som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Mekaniska ur framställda utomlands

 

Utförsel Mekaniska ur som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Mekaniska ur som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Mekaniska ur som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Delar av ur och klockor

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

 


export Delar av ur och klockor som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de funnits i Sverige.

 

Vapen

(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
Tillståndsgivande myndighet: Nordiska museet

 

Skjutvapen framställda i Sverige

 

Utförsel Skjutvapen som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 20 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Skjutvapen som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Skjutvapen som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Skjutvapen framställda utomlands

 

Utförsel Skjutvapen som är minst 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Skjutvapen som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Skjutvapen som är äldre än 5o år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Blankvapen framställda i Sverige

 

Utförsel Blankvapen som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 20 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Blankvapen som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Blankvapen som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Blankvapen framställda utomlands

 

Utförsel Blankvapen som är minst 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Blankvapen som är minst 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Blankvapen som är mellan 50 och 100 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Skyddsvapen framställda i Sverige

 

Utförsel Skyddsvapen som är äldre än 100 år, har ett värde mellan 20 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Skyddsvapen som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Skyddsvapen som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

 

Skyddsvapen framställda utomlands

 

Utförsel Skyddsvapen som är minst 100 år, har ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

Utförsel Export Skyddsvapen som är äldre än 100 år, har ett värde som överstiger 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år.

 

export Skyddsvapen som är äldre än 50 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de har funnits i Sverige.

Så läser du föremålsförteckningen Visa eller stäng

Varje kategori är försedd med en bokstavssymbol över vilket eller vilka tillstånd som behövs:

Krav på ansökan: Utförseltillstånd

Utförseli förteckningen betyder:

  • Tillståndsgivning enligt kulturmiljölagen.

Krav på ansökan: Utförseltillstånd + eventuell exportlicens

Utförsel Exporti förteckningen betyder:

  • Tillståndsgivning enligt kulturmiljölagen.
  • Kontroll av exportregler enligt EU-förordningen om föremålet ska exporteras utanför EU:s tullområde.

Krav på ansökan: Exportlicens

exporti förteckningen betyder:

  • Enbart exportkontroll enligt EU-förordningen om föremålet ska exporteras utanför EU:s tullområde.