Arbetslivsmuseernas villkor och engagemang

Under 2020 genomför Riksantikvarieämbetet en studie om arbetslivsmuseernas villkor och engagemang. En liknande studie gjordes 2001 och nu är det dags för en uppföljning.

En enkät skickas ut digitalt med e-post till cirka 1500 arbetslivsmuseer i Sverige. Vi hoppas att alla kontaktade arbetslivsmuseer svarar på enkäten – en hög svarsfrekvens är viktigt för att vi ska få tillförlitliga resultat.

Om du som har fått enkäten har svårt att svara för arbetslivsmuseet ber vi dig skicka vidare enkäten till den som är ansvarig.

Det kan också hända att några frågor inte känns relevanta för er. I så fall ber vi er ändå att försöka svara så gott det går och sedan lämna kommentarer på sista sidan.

Resultatet ska samlas i en rapport som kommer att publiceras senare i år. Rapporten skickas ut digitalt till alla som har svarat på enkäten.

Riksantikvarieämbetet är mån om att de personuppgifter som samlas in om dig hanteras på ett tryggt och säkert sätt och i enlighet med dataskyddsförordningen. Vi säljer aldrig dina uppgifter till tredje part. Läs mer om  behandling av personuppgifter >>

Om du har frågor:

Vid frågor om enkäten kontakta oss per e-post: studie.arbmus@raa.se

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Ej kategoriserad