En man i grå kostym står på en scen och pratar inför en stor publik
Eric Fugeläng, tillförordnad överantikvarie och chef för Museiavdelningen, höll det inledande talet på Digitala museilyftets ledarskapsdag. Foto: (CC BY)

Fullsatt på Digitala museilyftets ledarskapsdag

Startskottet för ledarskapsutbildningen markerades med en heldag på Tekniska museet. I publiken satt chefer och ledare från Stockholms centralmuseer och på scen stod experter inom digitalisering för att prata kulturarvets digitalisering.

Inför en fullsatt publik inledde Eric Fugeläng, vikarierande överantikvarie och chef för Museiavdelningen på Riksantikvarieämbetet, dagen med att reflektera över den snabba utvecklingen inom data och teknik som sker i vår omvärld. Han framhöll att dessa framsteg inte bara öppnar nya möjligheter för museerna att bygga, bevara och tillgängliggöra kunskap, utan även medför ett betydande ansvar och utmaningar.

”Utan rätt kompetens, resurser och samordning är det lätt att tveka eller inte hitta vägen fram,” påpekade Eric Fugeläng i sitt välkomsttal och fortsatte sedan: ”Att stödja museerna i arbetet med det digitala kulturarvet är en av myndighetens tyngsta prioriteringar.”

Digitala museilyftet är ett ESF-finansierat projekt från Riksantikvarieämbetet, med syftet att stärka museisektorns kompetens inom kulturarvets digitalisering. Ledarskapsutbildningen är den första av totalt tre utbildningsinsatser och fokuserar på att rusta museisektorns ledare att leda arbetet med digitalisering.

Från dåtid till AI

Ledarskapsdagens föreläsningar bjöd på en bred introduktion till kulturarvets digitalisering från en historisk tillbakablick till AI som metod. Experter i området lyfte med olika exempel och perspektiv fram digitaliseringens potential för museer, som förbättrad verksamhetsutveckling, förbättrade användarupplevelser och ökad tillgänglighet. Det samlade innehållet av dagen skapade en grundläggande förståelse för digitaliseringens roll för museernas uppdrag i dagens samhälle.

Kompetens och dialog

Vikten att ledare öppnar upp till samtal kring digitalisering och bjuder in hela verksamheten betonades av flera föreläsare. För att utvecklas och stärka den digitala mognaden behövs en tillåtande kultur med plats att diskutera, experimentera och förstå digitaliseringens roll för museernas vision. Under dagen presenterades även några verktyg och modeller för att främja sådana samtal om digitalisering. Dessa verktyg kommer ingå i fortsättningen av ledarskapsutbildningen som sker på Riksantikvarieämbetets digitala lärplattform.

Fortsättning på Digitala museilyftet

Hösten 2024 kommer Digitala museilyftets andra kurspaketet att lanseras, vilket riktar sig brett till anställda på centralmuseerna i Stockholm. Denna basutbildning fokuserar på att bygga grundläggande digital kompetens inom kulturarvssektorn. Avslutningsvis kommer en spetsutbildning med fördjupande kurser om bland annat länkade öppna data, artificiell intelligens och digital pedagogik.

Projektet är medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF) som ett kompetenshöjande projekt på regionnivå och riktar sig till anställda på centralmuseerna i region Stockholm. På sikt kommer utbildningarna spridas nationellt.

När du vill veta mer