Ett montage av två bilder. Till vänster en grön bild med vitt nätverk och texten Digitala museilyftet. Till höger ett porträtt av en leende man med kort snaggat hår. Han har på sig en blå tröja med dragkedja och en grå tröja under.
Fredrik Nordbladh, projektledare för utbildningsprojektet Digitala museilyftet. Foto: (CC BY)

Ledarskapsdag inleder Digitala museilyftet

Startskottet för utbildningsprojektet Digitala museilyftet är snart här och inleds med en heldagsutbildning på Tekniska museet. Över 180 chefer och ledare från Stockholms centralmuseer har fått inbjudan och deltagare kan förvänta sig en dag fylld med spännande samtal och föreläsningar kring museernas digitala omställning.

Digitala museilyftet är ett treårigt projekt som syftar till att främja och stärka kompetensen inom museernas digitalisering. Under 2024–2025 kommer tre utbildningspaketet tas fram för att möta olika behov och förkunskaper som museianställda har om kulturarvets digitalisering. Först ut är ledarskapsutbildningen som riktar sig till chefer och ledare inom museisektorn.

I utbildningen får deltagarna tillgång till ett forskningsbaserat verktyg för att skatta sin digitala kompetens och mäta organisationens digitala mognad. Resultaten utgör en grund för museerna att identifiera utvecklingsområden och etablera realistiska mål som stöttar fortsatt arbete mot ett digitaliserat kulturarv.

– Skattningstesterna utgör att bra underlag för museerna att identifiera var de står idag och vad som behövs för deras fortsatta arbete mot ett sammanlänkat kulturarv. Öppna och sammanlänkade kulturarvsdata kan skapa fantastiska möjligheter för våra användare, öka tillgängligheten och användningen samt bidra till skapandet av nya tjänster, säger Fredrik Nordbladh, projektledare för Digitala museilyftet.

Digitalt ledarskap och kompetenser

Ledarskapsutbildningen börjar med heldag på Tekniska museet, där deltagarna introduceras till vad digitalisering är och dess påverkan och möjligheter för museernas uppdrag. Här kommer Henrik Summanen från Riksantikvarieämbetet och Johan Magnusson från Göteborgs Universitet dela med sig av sina erfarenheter och perspektiv på ämnet.

Ett stort fokus för dagen är digitala kompetenser för ledare och medarbetare, med reflektioner från Jane Finnis från The Audience Agency (UK) och Katarina Gidlund från Mittuniversitetet. Vidare kommer Linnea Lundin från Statens historiska museer och Elin Eriksson från Nationalmuseum att dela med sig av sina insikter från arbetet med att skapa användbara och sammanlänkade samlingar genom samarbete.

Under dagen diskuteras också arbetet med att skapa användbara, värdeskapande och hållbara digitala samlingar. Experter som Pelle Snickars från Lunds universitet, Patrik Steorn från Göteborgs konstmuseum och Jonas Heide Smith från Statens Museum for Kunst (DK) delar sina olika perspektiv och erfarenheter inom området.

– Vid dagens slut hoppas vi ha etablerat en gemensam grund att utgå från för att museerna ska kunna ta nästa steg i sin verksamhetsutveckling och främja innovation och långsiktig samverkan inom digital omställning, avslutar Fredrik Nordbladh.

Fortsätter på digital lärplattform

Efter ledarskapsdagen fortsätter utbildningen på Riksantikvarieämbetets digitala lärplattform med kompletterande kurser och verktyg för fortsättningen av Digitala Museilyftet och arbete med den digitala omställningen. Basutbildningen som riktar sig till samtliga museianställda kommer till hösten för att bredda kompetensen inom det digitala kulturarvet och bjuda in hela verksamheten till den digitala omställningen. Projektet avslutas med en spetsutbildning med fördjupad kunskap inom länkad öppna data för de som redan arbetar med dessa frågor.

Digitala Museilyftet medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF+) som ett regionbaserat projekt, med Stockholms centralmuseer som målgrupp under projekttiden. Målet är att på sikt sprida utbildningarna nationellt så att alla kan dra nytta av dem.

 

Blå flagga med gula stjärnor i en ring. Blå text Medfinansieras av Europeiska unionen.
Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden

När du vill veta mer