Hand håller i mikrofilm över ett ljusbord.
Riksantikvarieämbetet och Sveriges centralmuseer drar igång ett omfattande kompetensutvecklingsprojekt för att driva på museisektorns digitalisering. Foto: (CC BY)

Betydande kompetenslyft för museiområdets digitalisering

Riksantikvarieämbetet och Sveriges centralmuseer drar igång ett omfattande kompetensutvecklingsprojekt för att driva på museisektorns digitalisering. Med stöd av Europeiska Socialfonden och utifrån centralmuseernas förstudie DigiKraft kommer 1 200 medarbetare genomgå utbildning.

Det handlar om ett treårigt kompetensutvecklingsprojekt tillsammans med samtliga centralmuseer i Stockholm, tolv institutioner, 1 200 medarbetare och 12 000 timmar utbildning. Insatsen är ett viktigt steg mot ett digitalt tillgängligt och sammanlänkat kulturarv.

– Det här är en otrolig möjlighet som vi räknar med kommer att göra stor skillnad för tillgången till digitalt kulturarv i hela landet. Jag vill särskilt peka på vinsterna med att kunna inkludera i stort sett alla medarbetare på museerna i basutbildningen, något som speglar att digitalisering är så mycket mera än en teknikfråga, säger Björn Sundberg, programledare för museernas digitala omställning på Riksantikvarieämbetet.

Kompetenslyft i tre nivåer

Projektet handlar om att genomföra ett kompetenslyft inom digitalisering på tre nivåer inom museiområdet.

  • Basutbildning
    För att alla skall kunna vara med på tåget, förstå vad digitaliseringen innebär för museiarbetet och känna trygghet inför att vara delaktig i digitaliseringsfrågor på arbetsplatsen.
  • Ledarskapsutbildning
    För chefer och ledare inom sektorn. Den bygger på användardriven förändringsledning och att kunna arbeta hållbart med bland annat kompetensfrågor kopplat till digitalisering.
  • Spetsutbildning
    För medarbetare som jobbar med samlingsförvaltning och/eller digitalisering med fokus på att utveckla djupkunskap inom länkad data.

– I den förstudie som centralmuseerna gemensamt tog fram formulerades en vision som är skalbar till att kunna omfatta alla landets museer – ”Flera museiorganisationer. En samling. Oändliga möjligheter. Med användarna i fokus skapar vi tillsammans nya förutsättningar att aktivera, samskapa och utforska våra samlingar digitalt.” En förutsättning för att förverkliga visionen är att vi stärker den digitala kompetensen inom vår sektor. Tack vare detta ESF-projekt blir det glädjande nu möjligt, säger Ann Follin, ordförande för Centralmuseernas samarbetsråd.

Tre museer som pilottest

Tre centralmuseer, Statens försvarshistoriska museer, Statens museer för världskultur samt ArkDes, ställer upp som testbäddar. Under projekttiden kommer de att arbeta tillsammans utifrån sina egna samlingar. Här ingår innovativ metodutveckling och utforskande av centrala tekniker. Detta arbete dokumenteras och bildar utbildningsmodulerna som resterande museer tar del av.

Projektets totala budget är cirka 16 miljoner kronor vilket gör det här till en mycket kostnadseffektiv produktion och ett av de största enskilda kompetenslyft som har gjorts i museisektorn.