En illustration i vitt, gult och svart med hällristningsfigurer, mobiltelefon och sociala mediekoner.
Riksantikvarieämbetets webbinarieserie "Digitala samtal" handlar om frågor kopplade till digitalisering och kulturarv. Foto: (CC BY)

Ta hjälp av sociala medier på bästa sätt för er verksamhet

Under våren 2024 genomför Riksantikvarieämbetet en webbinarieserie om digitalt kulturarv. Här har vi sammanfattat seriens första digitala samtal med tema sociala medier.

Den 22 februari genomfördes seriens första webbinarium med temat, ”Hur kan man använda sociala medier för vår verksamhet på bästa sätt?

Jenny Sköld, Riksantikvarieämbetet, Malin Andersson, Ekomuseum Bergslagen, Kajsa Pontén Röcklinger, Gotlands Museum och Linda Olofsson, Sala Silvergruva pratade om hur de tänker kring användning av sociala medier och vilka strategier och kanaler de har valt att fokusera på.

Hur viktigt är det för ett museum eller en kulturarvsinstitution att använda sig av sociala medier och hur mycket tid ska medarbetare lägga på det? Frågorna ställdes av moderatorn Lisa Berg, verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet. Samtalet inleddes med att Riksantikvarieämbetets sociala medieredaktör och kommunikatör Jenny Sköld berättade om varför hon tycker att sociala medier är viktigt som ett komplement till andra kommunikationskanaler.

– Fördelen är att du kan ha en tvåvägskommunikation med dina följare. Eftersom många är närvarande i de sociala kanalerna, finns det ett värde i att synas där när man vill nå ut med budskap eller skapa nyfikenhet.

Sociala medier kan öka intresset för kulturarv

Jenny Sköld lyfter även fram det kollektiva värdet, att ju fler museer som syns i de sociala kanalerna, desto mer ökar intresset för kulturarvet.

– Sociala medier upplevs ofta som stressiga och kommersiella med mycket reklam i flödet. Då kan museerna erbjuda en lugnare plats, där man får tid att läsa om något intressant och reflektera. Det är ofta man glömmer bort den aspekten när man tittar på siffror och statistik.

Vad det verkligen ger att synas i sociala medier beror på vilket mål och syfte man har med att vara där, betonar Jenny Sköld.

– Det behöver givetvis varje museum eller organisation fundera på. Man öppnar ett nytt skyltfönster som ger nya möjligheter att visa sådant som man kanske annars inte visar i museet, till exempel sina digitala samlingar, och självklart att marknadsföra sina aktiviteter.

Korta eller långa inlägg?

Vilken typ av inlägg vill man göra och hur arbetar man tidseffektivt med sociala medier? Det är frågor som samtliga samtalsdeltagare har ställt sig. När Malin Andersson, verksamhetschef på Ekomuseum Bergslagen, började använda sociala medier skrev hon först kortfattade inlägg utifrån bilder som hon tog i farten när hon besökte museets olika platser. Sedan bytte hon taktik och skriver numera mer planerade och innehållsrika inlägg, något som blivit mycket uppskattat.

– Vi har gett ut några böcker och tidskrifter, befintligt material som jag kan använda. Allt är färdigt och faktagranskat och jag kan plocka citat som jag matchar med bilder. Vi är en liten organisation och på så sätt behöver jag inte starta från scratch och spar mycket tid, berättar hon.

Strategisk planering ger effekt

Kajsa Pontén Röcklinger, som är antikvarie på Gotlands Museum, arbetar med samlingarnas närvaro på sociala medier, för att erbjuda en ingång till samlingarna på Digitalt museum. Hon planerar inläggen långt i förväg och avsätter en specifik dag varje månad, då hon gör research, skriver och letar bilder, medan övriga frekventa inlägg görs av museets kommunikatörer.

– Vi vill visa bredden och omfattningen av samlingarna och sammanställer material i form av digitala utställningar, specifika föremål och artiklar som vi sedan länkar till från våra sociala medier, säger hon.

Sala Silvergruva arbetar framgångsrikt med sina sociala medier utifrån ett strategiprogram, där de har gått igenom frågor såsom ”Vilka är vi?”, ”Vad är det vi vill lyfta?” och ”Hur vill vi framstå i sociala medier?”

– Vi upptäckte att det sätt som fungerar bäst för oss är att planera strategiskt. Vi gick från att ha ett tydligt säljfokus till att ändra tonaliteten i våra inlägg. Nu bygger de på en historia istället och vi märkte direkt att det skapade ett större engagemang bland våra följare. Att arbeta med sociala medier är en ständigt pågående och omväxlande resa, framhåller Linda Olofsson, projektledare för Sala Silvergruvas sociala medier.

Samtalsdeltagarnas bästa tips

  • Var inte rädd för att testa dig fram på olika sätt
  • Ha en lättsam ton i inläggen
  • En berättelse/historia skapar engagemang
  • En engagerad guide får intresserade åhörare
  • Ha roligt och posta från hjärtat, det märks!

När du vill veta mer

Håll dig uppdaterad om kommande datum och teman för webbinarieserien Digitala samtal.