Så gör du informationen synlig

När ett museum eller en annan kulturarvsorganisation gör information tillgänglig så gör man det för att det ska bli så synligt som möjligt, att så många som möjligt ska hitta och använda sig av den. Därför är det viktigt att försöka ta reda på vilka de  potentiella användarna är och vilka behov de har.

Olika användare

Det går att särskilja olika typer av användare.

  • Slutanvändare, som forskare och privatpersoner som använder informationen för att till exempel få mer kunskap eller för nöjes skull.
  • Utvecklare, som företag eller andra intressenter som använder kulturarvsinsformationen för att  bygga applikationer och andra användartjänster.
  • Mellanhänder, som Europeana, K-samsök/Kringla och Digitalt museum som samlar in och publicerar kulturarvsinformation från många olika organisationer.

När du jobbar med att göra kulturarvsinformation tillgänglig behöver du identifiera målgrupperna, undersöka deras behov och involvera dem i arbetet.

Synliggöra information där användarna är

Kulturarvsinformation kan användas på en rad olika sätt. Informationen behöver därför finnas där användarna finns och vara tillgänglig på ett sådant sätt så att den går att använda på det sätt som användaren vill.

Du kan göra informationen sökbar på kulturorganisationens egen webbplats, men för att nå ut bredare och internationellt är det ofta effektivare att använda plattformar och miljöer där potentiella användare redan befinner sig. Exempel på sådana bredare plattformar är Wikimedias öppna tjänster, till exempel Wikidata för datamängder och den digitala encyklopedin Wikipedia.

För att kulturarvsinformationen ska gå att hitta av så många som möjligt är det viktigt att kulturarvsorganisationer arbetar tillsammans för att beskriva sin information på ett likartat sätt och använder gemensamma begrepp och standarder där det är möjligt.

Det är också viktigt att ha en långsiktig förvaltning av sin information. Om brutna länkar till din information uppkommer gång på gång, minskar sannolikheten att den överhuvudtaget kommer att användas i framtiden. Stabilitet är en viktig del av arbetet med att synliggöra information.  

Läs mer