Provtagning

Många frågor kan besvaras utan provtagning. Ibland krävs dock att en liten mängd material avlägsnas från föremålet för att kunna komma åt specifika lager eller separera ut mycket små beståndsdelar.

För att kunna bevara ett föremål på bästa sätt kan det vara viktigt att identifiera de olika material som föremålet består av. Analyser kan även bidra med viktig information om ålder, tillverkning och användning.

Ett beslut om att utföra en analys ska vara väl motiverad och i samtliga fall ska alltid provtagning och analys föregås av en undersökningsplan för att vara säker på att tillräcklig information kan tas tillvara med olika analysmetoder från så lite material som möjligt. Punkten som analyserats och eventuellt kvarvarande provmaterial som sparas ska vara väldokumenterat och tillgängligt för att möjliggöra ytterligare tolkning i framtiden.

Provtagningsprotokoll

Riksantikvarieämbetets provtagningsprotokoll är framtaget utifrån erfarenhet och projektsamarbeten med andra aktörer i enlighet med bl.a. gällande europeisk och svensk standard SS-EN 16085:2012 samt Infrared and Raman Users Group (IRUG) krav för dokumentation.

Protokollet möjliggör en kvalitetssäkrad, enhetlig och systematisk hantering av provtagning, analys och spridning av information. Det är vår förhoppning att protokollet ska bidra till att förenkla och effektivisera arbetet och skapa goda förutsättningar för att prov och analysdata blir användbara och tillgängliga.

Provtagningsprotokollet är fritt att använda och anpassa efter behov.

Ladda ner Provtagningsprotokollet här.