Röntgenbild av miniatyrhuvud från sidan
Röntgenbild av miniatyrhuvudet Foto: (CC BY)

Tsantsa – Miniatyrhuvudet

Alingsås museum har i sina samlingar ett miniatyrhuvud som togs emot som gåva till museets samlingar på 20-talet. Troligen kommer det från Sydamerika. Huvudet har varit föremål för diskussioner inom museet, i kommunen och bland allmänheten om det etiska i att ha det i museets samling och om det är ”äkta” eller inte. Museet ville veta mer om föremålet, vilket material det egentligen består av och om det är ohälsosamt att hantera.

Olika anatomiska och tekniska indikatorer undersöktes med hjälp av mikroskop och röntgen. Undersökningen visade att huvudet med största sannolikhet är ett äkta ceremoniellt förkrympt människohuvud (tsantsa). Bland annat kan man se på öronens detaljer om det är en människa. Dessa är svåra att förfalska och därmed skiljbara från exempel där olika djur istället använts för att tillgodose tidens souvenir handel. Hur huvudet har färdigställts, olika detaljer som t. ex. vilka stygn som använts, berättar i sin tur att det är utfört som ett ceremoniellt objekt.

Det finns alltid en fara att biologiska samlingar kan ha behandlats med giftiga ämnen. Huvudet undersöktes därför också med röntgen flourescens, en icke-förstörande analysmetod för att identifiera grundämnen på ytor. Inga ämnen som t. ex. arsenik eller klor som skulle kunna indikera ett gift eller bekämpningsmedel kunde påvisas.

En bild på huvudet kan ses via Alingsås Museum.