Skapa intresse och stämning med bilder

Bilder är ett utmärkt sätt att engagera dem som kommer till din webbplats. Bilder talar till oss på ett omedelbart plan. Vi behöver inte läsa något – eller ens kunna läsa – för att fångas och bli fascinerade av en bra bild.

Att skapa bra bilder är definitivt en egen konst. Försök gärna få fram några högkvalitativa bilder till webbplatsen. De kan göra stor skillnad i att fånga intresset för en besökare på webbplatsen. Det behöver inte vara en stor mängd – ett par stycken som kan fungera som rejält blickfång. Kanske kan ni engagera någon duktig amatörfotograf. Det finns också gott om böcker med råd för den som vill bli en bättre fotograf. Men även om ni inte kan få fram så bra bilder som ni skulle vilja, gäller det att göra det bästa av de bilder ni har. Och att välja bilder för att förmedla ett budskap är också en konst – en annan konst! Här kommer ett antal tips och insikter som förhoppningsvis gör det lättare för er att använda bilderna på er webb.

Prioritera bland bilderna!

Den viktigaste insikten är den här: För många bilder på en gång konkurrerar ut varandra. Som på de här två exempelsidorna:

Foto:  (CC BY)

Säkert drivs man av en vilja att visa så mycket som möjligt av verksamheten eller platsen.  Det finns ju så mycket spännande, och allt ska helst vara med på första sidan! Men: med så många bilder blir de små, och ingen tillräckligt framträdande för att riktigt fånga uppmärksamheten. De konkurrerar med varandra – i synnerhet eftersom alla, i både exemplet till vänster det till höger, är av precis samma storlek och format!

För varje given sida, eller varje ämne som ni ska avhandla: välj ut den bästa, eller möjligen de två bästa! Tänk sedan så här: Varje bild därefter kommer, av definition, att vara sämre. Att lägga till ytterligare en sådan bild till de som ska publiceras kommer att minska värdet av bilderna (helt enkelt genom inflation). Och använder du färre bilder kan du självklart göra dem större och mer lättillgängliga. Med få, men de bästa tillgängliga bilderna, får hela sidan högre genomslagskraft.

Men vad gör egentligen en bild bättre än en annan? Självklart bör den vara skarp och av god kvalitet rent tekniskt. Men förutom det finns det några andra faktorer jag prioriterar högst, när jag väljer bilder: mänsklig aktivitet och mänskliga relationer, och direkt ögonkontakt.

Mänsklig aktivitet och mänskliga relationer

När jag ska publicera bilder försöker jag prioritera dem som visar mänsklig aktivitet – och helst med tydlig kontakt mellan människor. Sådana situationer väcker alltid ett instinktivt, under-medvetet intresse hos de flesta: Vad gör de i bilden? Vad upplever de? Sidan för borstmuseet (ovan) har flera bilder inifrån museet  – men tyvärr alla mycket små, och alla i underkant. Här är två av de bilder som presenteras:

Foto: (CC BY)

Den vänstra, en överblick över verkstaden, är stillastående och väcker inga känslor. Den högra visar människor som gör något – vilken redan det gör den överlägsen.

Men mellan personerna i bilden finns det dessutom en relation som vi uppfattar – rentav en viss spänning. Personen till vänster är tydligt fokuserad på arbetet med sina händer. Personen till höger lutar sig in; det finns en antydan till leende. Man kan gissa att det är en guide som instruerar besökaren i konsten att binda en borste – inte minst eftersom sidan berättar att ”På guidade visningar visar vi hur det går till att ’sätta’ eller ’binda’ en borste.” Är hon nöjd med hur arbetet går? Eller ler hon överseende åt amatörens försök? Det högra motivet, med den citerade meningen som bildtext, borde ha varit i topp på sidan. Den vänstra bör vi prioritera bort.

Inte alla bilder med människor uttrycker någon spänning. I den här bilden från Smalspåret Växjö-Västervik tycks ingen i bilden vara särskilt intresserad av någon annan. Det beror delvis på att de inte heller ”gör något” – de verkar sitta eller stå och vänta.

Människor som står och sitter inuti en tågvagn
Foto: (CC BY)

Och då blir också tittarens intresse ljumt. En sådan här bild skulle jag avstå från att publicera.

Direkt kontakt

Det som allra tydligast griper tag i oss är när vi får direkt ögonkontakt med en människa i bilden. Den här bilden, också från Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik är därför ypperlig:

bild rakt framifrån på chaufförenFoto:  (CC BY)

Fokusera på detaljen

Den instinktiva tanken hos den som publicerar bilder är ofta att vilja ha med så mycket som möjligt på en bild. Att lägga upp bilden på hela museibyggnaden, hela bogserbåten, hela pansarvagnen, hela tröskverket, hela samlingen av träräfsor … eller översiktsbilden av verkstaden, som ovan.

Prova istället att fokusera på en detalj eller mindre del av samlingen eller miljön! Fördelen med sådana bildval är att de för det första blir tydligare rent visuellt. Tänk igen på hur små mobilskärmarna är. Här två exempel på detaljbilder från borstmuseet:

arbetsmaterial och arbetande händer i två olika bilderFoto:  (CC BY)

Och för det andra ger en detaljbild mycket mer bränsle åt besökarnas egen fantasi. Vad är det där? Hur fungerar den där mojängen? Vad sitter den där på? Vilken sorts tråd är det som man spinner där?

På så sätt kan en sådan bild stimulera till både mer tankar och mycket mer aktivitet – att klicka vidare, att dyka ner i innehållet för att få svar på sina frågor och får mer detaljer och förklaringar.

Sidan nedan, om glasmuseet i Bergdala, börjar med en avståndsbild på en gammal byggnad – sluten och mörk. I texten framkommer att man i byggnaden slipade ”kaffekulor”, en märklig pryl som alla kaffedrickare idag också kan relatera till. Och längst ner på sidan, nästan osynligt för den som inte skrollar ner, nedanför källförteckningen(!) finns bilderna på de märkliga tidiga kaffekokningskärlen:

 

bild från webbplats med text och bild på ett husFoto:  (CC BY)

Ett bättre sätt att berätta med bilderna vore att använda bilderna för att gå från det lilla till det stora, från detaljen till helheten: Det här är de märkliga ”kaffekulorna”! Och här är byggnaden där de slipades!

Bildtexter

En god sak med bilderna av kaffekulorna ovan är att de har bildtexter.  Vi vet att bildtexter tillhör det som människor läser allra mest. (Bildtexter kan till och bli mer lästa än sidans rubrik!)

Var gärna frikostig med förklarande bildtexter. Tänk på hur mycket mer ni vet om föremålen på bilden, än läsaren. Även en sådan trivial sak som hur stort eller litet ett obekant föremål egentligen är! Det kan vara svårt att avgöra, särskilt om det är en detalj som visas. Om en hand håller i föremålet kan läsaren förstå dess storlek. Ibland kan även den smått kliché-mässiga tändsticksasken vara till hjälp!

Alt-texter

Bilder ska också ha så kallade alt-texter. Det är texter som kort beskriver vad bilden visar, för människor med nedsatt syn.

Alt-texter syns normalt inte på sidan, men de kan läsas upp av de hjälpmedel – skärmläsare – som människor med nedsatt syn eller lässvårigheter kan använda, för att tillgodo göra sig innehållet på en webbsida. Alt-texter skrivs in via verktyget för att publicera webbsidan. Moderna verktyg erbjuder enkla sätt att göra detta.

Våga zooma in på det intressanta motivet!

Ovana bildredaktörer lämnar ofta onödig miljö runt det intressanta motivet.

bild på arbetande kvinnaFoto:  (CC BY)

Det verkliga motivet för denna bild, det som har ett intresse, är detta centrum:

bild på arbetande kvinna mer inzoomad
Foto:  (CC BY)

Beskär! Zooma in! Hur lite av intresse det finns i miljön blir tydligt när bara betraktar den:

bild som visar vit ruta av det som är mest intressant i bildenFoto:  (CC BY)

Använd aldrig bakgrundsbilder

Använd aldrig en bild som bakgrund till en annan. Det är en otjänst mot både bakgrundsbilden  – om den så oviktig att den kan täckas över, varför då ta med den? – och mot förgrundsbilden, som måste konkurrera med en rörig bakgrund.

en webbplats med många detaljer och bakgrundsbild
Foto:  (CC BY)

På denna bild från MoDo Museum är det särskilt olyckligt när det dessutom finns text,  som blir onödigt svårläst på bilden. Sådana här sidor är mycket svåra att tillgodogöra sig för dem som har nedsatt syn.

Rensa bland alla visuella element

För många visuella element nära varandra splittrar uppmärksamheten och läsarens fokus. Och det gäller inte bara foton, utan alla grafiska element, som logotyper, dekorativa bokstäver och liknande.

Den här sidan från Rosenlöfs Tryckerimuseum har fyra grafisk element i topp på sidan: en logotype till vänster, en fotografisk bild av typer till höger, föreningens namn i skrivstil och ett ”Välkommen” i en annan skrivstil. (Föreningens namn och ”Välkommen” är i och för sig ord, men med deras konstfärdiga utförande här blir de lika hög grad visuella element). Sammanlagt använder de fem olika typsnitt. Det blir alldeles för splittrat  – ett element (eller möjligen två, med stor försiktighet) hade fungerat, och gett en tydligare och kraftfullare identitet.

En webbplats med många detaljerFoto:  (CC BY)

Detsamma gäller sidan nedan: logotyp, konstfärdigt utformat namn, målning – ingen får riktigt någon chans att lysa, eftersom de konkurrerar så med varandra.

Skärmbild av MoDo museums startsida – övre delenFoto: (CC BY)

Sammanfattning

Få ut maximal effekt av de bilder du har – gör så här:

 • Våga prioritera! Välj ut de bästa bilderna och välj bort de svaga.
 • Prioritera bilder som visar
  • människor,
  • människors aktivitet, och
  • människor i aktivt samspel med varandra.
 • Fokusera på detaljen. Låt berättelsen gå från det lilla till det stora,
  från delen till helheten.
 • Zooma in på det intressanta motivet. Gå närmare!
  Beskär bort ointressanta delar av bakgrunden.
 • Skriv förklarande bildtexter.
 • Skriv alt-texter.
 • Använd aldrig bakgrundsbilder.
 • Rensa också bland andra visuella element.

 

Onslunda Hembygds- och Borstmuseum

Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik

Bergdala Glastekniska Museum

Rosenlöfs Tryckerimuseum

MoDo Museum

Tack till deltagande museer för att vi har fått tillstånd att använda skärmbilder från webbplatserna med en fri licens (CC BY).

Tack också till Jonas Söderström på inUse som har skrivit artikeln.