(CC0)

Resurser och läromaterial

Det finns många öppna och fria resurser för att lära sig mer om öppna data, digital humaniora och datahantering för kulturarv och forskning. Här hittar du förslag på hur du kan lära dig mer.

Principer för FAIR data

FAIR står för ”findable, accessible, interoperable, reusable”. Det är principer som tagits fram för att data ska vara tillgänglig och användbar på bästa sätt. Riklig och korrekt metadata är en av de viktigaste komponenterna i detta sammanhang. Standardiserad och korrekt metadata krävs för att kunna söka fram relevant information, att kunna kombinera data från olika källor och skapa ny kunskap med hjälp av det. Forskningsfinansiärer ställer allt högre krav på öppen tillgång till forskningsdata.

I rapporten FAIR data för Heritage Science så kan du läsa mer om hur principerna kan appliceras av den enskilde för att göra publikationer, dataset, bildmaterial osv mer tillgängliga och användbara.

Svensk Nationell Datatjänst

Svensk Nationell Datatjänst (SND) har som huvuduppgift att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata och relaterat material. De har sammanställt generell information i relation till forskningsdata.

Digisam vägledningar

Digisam tar fram vägledningar och stöd kring digitalisering av kulturarvet. Materialen riktar sig i första hand till organisationer, men har även en hel del konkreta råd som är användbara för dig som vill förstå mer om hur öppen data kan hanteras utifrån kulturarvssynvinkel.

LIBRIS läroresurser

LIBRIS är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska bibliotek. Kungliga biblioteket ansvarar för drift och utveckling av tjänsten. Här kan du ta del av information kring Libris katalogisering och lära dig mer om vad Libris är baserat på. Här kan du hitta länkar, läromaterial och annan information om bakgrund, mappning till bland annat BIBFRAME 2.0, samt länkade data i allmänhet.

DARIAH Teach

DARIAH (The Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) utvecklar och stödjer forskning och utbildning med digitala hjälpmedel inom humaniora och konstvetenskap. DARIAH Teach samlar öppna utbildningsresurser inom digital humaniora.

PARTHENOS Training Suite

Parthenos (“Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization and Synergies”)  är finansierat av EU Horizon 2002 och har ett antal träningsmoduler både för de som vill lära sig och de som vill lära ut. 

PARTHENOS aims at strengthening the cohesion of research in the broad sector of Linguistic Studies, Humanities, Cultural Heritage, History, Archaeology and related fields through a thematic cluster of European Research Infrastructures, integrating initiatives, e-infrastructures and other world-class infrastructures, and building bridges between different, although tightly, interrelated fields.

Exempel på träningsmoduler: Introduction to research infrastructrures; Manage, improve and open up your research and data; Formal ontologies – a complete novice’s guide.

Open Refine

OpenRefine är ett gratis Open Source program som kan hjälpa dig att bearbeta ”messy data”, till exempel den typ av komplexa och heterogena data som ofta förekommer inom humaniora på grund av begreppsvariation och mänsklig faktor vid registrering. Med hjälp av OpenRefine så kan du både söka i och bearbeta tabeller och databaser: rensa upp, rätta och slå samman. Själva källan påverkas inte, vilket gör att du lugnt kan experimentera utan att riskera att förstöra det ursprungliga datasetet. Det finns några videos som visar dig grunderna  och ett stort och engagerat community gör att det går att hitta mer utbildningsvideos och support på internet.

Getty Research Institute har integrerat OpenRefine för att användare ska kunna omvandla sin data så att den överensstämmer med Gettys vokabulärer: Information och manual

CLARIN

CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) syftar till att skapa en e-forskningsinfrastruktur som gör språkresurser (annoterade ljud- och videoinspelningar, textsamlingar, ontologier m.m.) och verktyg baserade på språkresurser och språkteknologi (t.ex. taligenkännare och system för text mining) tillgängliga och användbara för forskare inom alla discipliner, framför allt inom humaniora och samhällsvetenskap.