Museum Next dag 4 – Virtual Heritage Storytelling

Vad handlade punkten om?
Brett Leavy från Bilbie Labs ”Australia’s leading First Nations social impact cultural design company” berättar om sitt arbete med att skapa ”a virtual heritage toolkit, for simulating, representing and promoting the cultural heritage of First Nations across Australia.
Arbetet har pågått i närmare tre decennier, och består idag av ”A series of interactive serious cultural heritage survival games, virtualreality and augmented reality experiences.Det nu pågående projekt som Leavy presenterade under sitt föredrag består av ”the design of an immersive, interconnected multiuser virtual heritage simulation covering 50 cities and regional towns across Australia.
Vem är innehållet relevant för?
Alla som vill se ett gott exempel på hur kulturarv, natur och landskap kan ges virtuella tolkningar, som binder samman nutid och dåtid på ett överskådligt och lättillgängligt sätt.
Vad var det viktigaste i innehållet?
Betoningen av vikten av långsiktigt arbete. Bakgrundsresearchen har bokstavligen tagit decennier, för att skapa dagens höga kvalité på både faktainnehåll, lokal förankring, historisk autenticitet, visuell framställning och användargränssnitt.
Var något bra sagt?
Ur chatten:
”Love this, and how MuseumNext has given so much space this week to the relationship between musuems and contemporary indigenous communities.”
”Amazing…I think about this all the time when I walk around cities. This is an incredible depiction of the impacts of colonization.”
”Love how powerfully and easily it changes one’s perspective, in a way that might stick.”
”You’ve come far when it comes to create impact assesment tools! To my experience it’s hard to describe past cultural landscapes for developers. Awesom stuff!”
”Very cool to have a cultural heritage time machine”
”The virtual conference format makes it so easy for speakers from around the world to join us. Not so easy when everyone has to fly to Amsterdam.”
Var det några särskilda frågor och utmaningar som dök upp under programpunkten, exempelvis i chatten?
Eftersom faktainsamlingen är en så betydelsefull del av projektet, kom många frågor i chatten att beröra detta ämne:
What is the process by which you consult with and obtain permissions from community for these visualizations?What were your tips for consulting with Indigenous communities?
Svaret blev: ”Just be respectful. Listen. Know a bit. It comes from experience. It takes time. Decades.
Leavy berättade också om hur han varit tydlig med sina intentioner för faktainsamlingen, och visat en video med exempel på tillämpningar.
Fler frågor ur chatten, kring samma område:
Who is the primary audience for this? Is this for first nations communities or to educate the wider public or both?Are any Aboriginal youth involved or use this?
Svar: ”It’s all done by first nation people. When you get response from first nation, you keep going
”Yes. Lots of youth involved. You save lives. I used to have 15 to 16 years old in my house to work, to stop them being self destructive.
Var kan man läsa/se/höra mer?