Museum Next dag 3 – 15 ways to monetize your museum with digital 

 

Vad handlade punkten om?  
15 sätt att  monetarisera ditt innehåll via digitalt innehåll. Fler och fler museer ställer frågan om hur de kan finansiera sitt innehåll pga minskade intäkter och ökade kostnader för att skapa digitalt innehåll. Ingången är att kombinera ditt innehåll, hitta din målgrupp och därefter välja en betal/affärsmodell, vilket ger en bredd i möjligheter.  

 

Vem är innehållet relevant för?   

Alla som vill monetarisera sitt onlineinnehåll.  

  

Vad var det viktigaste i innehållet?  

  • Endast 20% av tillfrågade svarade att de inte var intresserade av att betala för innehåll. De flesta hade aldrig egentligen fått frågan pga att innehållet fanns där gratis. 
     
  • Kartlägg din målgrupp/användare, identifiera vilka betal/affärsmodeller som fungerar för dig, kartlägg vilket innehåll/resurs du använder och därefter kan du bygga en ”Digital monetization canvas”. (se länkar)
     
  • Leta efter var din publik finns. Exempelvis – jämför att försöka sälja digitala tryck på din egen hemsida vs. att göra det på Etsy där folk är för att handla och har den förväntan.  


 

Var något bra sagt?  

”If you want to make something that actually brings in moneyyou have to make it serious” – Martijn van der Heijden, Head Strategist at Deeson 

 

”I believe museums have more to offer than just buildings with objects. And if we make good contentpeople will be interested to pay – Martijn van der Heijden, Head Strategist at Deeson 

 

”If you make something really goodwhy just keep it on your own forums? Why not try selling it to Netflix” –Martijn van der Heijden, Head Strategist at Deeson 


 

Var kan man läsa/se/höra mer?  


Presentationen och underlaget Culture Restart – Audience visitor tracker 

https://datastudio.google.com/reporting/770c2998-785b-4c84-98de-a52f6f163ec2/page/4NOQB 

https://www.indigo-ltd.com/blog/culture-restart-audience-visitor-tracker-january-update 

Digital Monetization Canvas – en modell för att bygga en strukturerad intäktsmodell.  

https://www.deeson.co.uk/dmc 

 Erinrose (från chatten) : today it is possible to create a digital version of collections and then sell them. Those objects can be incorprated in games, films, all sorts of XR experiences. I spoke about it here: https://news.artnet.com/art-world/museums-digital-content-revenue-1944362