Museum Next dag 4 – Cemeteries Tours Online: How the Dead can be Digital

Vad handlade punkten om?

Föredragshållaren Sheldon K. Goodman började hålla guidade turer på Bromptons kyrkogård i London, med särskild fokus på personliga berättelser kring de döda, ”talking about who they were and what they did”. Turerna blev populära, verksamheten växte, och växer nu även digitalt. Goodman ser varje kyrkogård som ”a literal Museum of People

 

Vem är innehållet relevant för?

Alla som vill se ett exempel på hur personligt berättande engagerar, berör och kan utvecklas digitalt.Vad var det viktigaste i innehållet?

Det är innehållet, inte mediet och plattformen, som skapar värde i en upplevelse.

 

Var något bra sagt?

Ur chatten:

”So many stories!

”I wish I could stream this all day!”

”Queer cemetery tours, what a program!”

 

Var det några särskilda frågor och utmaningar som dök upp under programpunkten, exempelvis i chatten?

I chatten diskuterades finansiering; genom avgifter, frivilliga donationer och Patreon.

Och: ”How do you find these things out?” En fråga som verkligen belyser vikten av att institutionerna gör sitt källmaterial öppet och enkelt tillgängligt.

Var kan man läsa/se/höra mer?https://cemeteryclub.wordpress.com/