Museum Next dag 3 – Social Media is People Media

Vad handlade punkten om?

I dagens digitala, ständigt uppkopplade kultur, där traditionell marknadsföring av museer inte räcker till, blir sociala medier museernas viktigaste kommunikationskanal.

Föredragshållaren Chris Cloud, som kallar sig en Creative Thinkdoer, berättar om den mänskliga aspekten av sociala medier, och hur sociala medier kan lyfta och förmedla ett museums mänskliga aspekter.

 

Vem är innehållet relevant för?

Alla som vill ha ökade kunskaper om kommunikation och marknadsföring via sociala medier.

 

Var något bra sagt?

Några citat från Chris Cloud:

Be a curator of cool

People make museum go!

My tip: don’t look to museums for inspo, but other companies that do incredible things online and on socials.

Authenticity and Consistency is Key

 

Var det några särskilda frågor och utmaningar som dök upp under programpunkten, exempelvis i chatten?

Ur chatten:

Our museums interaction with the public follows an outdated marketing style, focusing on professionalism rather than authentic personality. Do you have any tips to helping shift the mindset to higher ups?

If you have a large organisation and many people with access to each social media channel -the messaging gets somewhat confusing. What would you initial advice be to simplify the socials channels?

 

Var kan man läsa/se/höra mer?http://chriscloud.com/