Museum Next dag 5 – Old people need fun digital experiences too! 

Vad handlade punkten om?  

Ett projekt via Museums Victoria’s Outreach Program skapar underlag för reminiscens och minnesaktiviteter för äldre, med och utan demenssjukdom, genom digtalt material ur museernas samlingar.

Exempel ges på hur traditionella taktila minneslådor kan kopplas ihop med digitalt material och berikas med t.ex. Spotify-spellistor, quiz, mm. 

 

Vem är innehållet relevant för?  

Alla som arbetar med digital förmedling – särskilt med inriktning mot en äldre målgrupp och personer med demenssjukdom och andra kognitvia funktionsnedsättningar. 

 

Vad var det viktigaste?  

  • Ett enkelt gränssnitt som ger enkel åtkomst till digitalt material, även för tekniskt ovana. 
  • Äldreboenden söker alltid efter aktiviteter.  

 

Var något bra sagt?  

”It was a great way of learning about my city through his [her 91 year old fathereyes” – Murphy Peoples, Outreach Programs Manager at Museums Victoria 

”It was actually quite easy making something intriguing and fun and we should have done it earlier” – Alice Gibbons, Outreach Loans Kit Officer at Museums Victoria 
 

Något från chatten?  

www.platsminnen.se är en svensk app som tillgängliggör kulturarvsbilder från museer och institutioner för reminiscens och minnesaktiviteter. 

 

Läs mer

Relive the good old days from home

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Ej kategoriserad