Museum Next dag 5 – What’s the value of your digital assets?  

Vad handlade punkten om?  

Att värdera sina digitala tillgångar genom en sammanhållen modell och metodik.  

 

Vem är innehållet relevant för?  

Revenue managers, marknadschefer, prissättare 

 

Vad var det viktigaste?  

För att värdera dina tillgångar behöver du analysera dem ur ett antal perspektiv, exempelvis hur unikt innehållet är, hur hög kvalitet det (eller den digitala representationen) har, hur tillgängligt det är och hur hög efterfrågan det finns.  

Genom att arbeta metodiskt och utvärdera samt förändra över tid kan du hålla din värderingsmall vid liv och ligga rätt i prissättning. Du kan även öka värdet på dina tillgångar genom att uppdatera de sidor som du kan påverka.  

Covid har inneburit en gigantisk möjlighet för organisationer som normalt sett är extremt beroende av biljettintäkter att utvärdera och hitta nya affärsmodeller.