Mer om Minecraft

Länkar till instruktioner, kartor, projekt och inspiration för att komma igång och gå vidare med Minecraft

 

Information om funktioner, varelser, världar, kommandon, mm:

DigMinecraft – ett uppslagsverk över Minecraft

Minecraft Wiki – ett annat uppslagsverk över Minecraft

Om terraforming – att bygga stora landskap och världar i Minecraft:

Build The Earth – ett projekt med syfte att bygga hela jorden i Minecraft, i skala 1:1.

Program och plattformar

Plotz är ett gratis hjälpmedel online för att beräkna runda former i Minecraft

World Painter är ett program för att skapa och skulptera egna Minecraftvärldar

World Machine är ett annat program för att bygga Minecraftvärldar

Blender är ett gratis program för att skapa, modifiera och exportera 3D-modeller till t.ex. Minecraft

Sketchfab är en öppen plattform för publicering och nedladdning av 3D-modeller

Minecraftkartor över samtliga svenska kommuner, samt städerna Visby, Gävle och Kiruna

Finns att ladda ner från Lantmäteriets hemsida. Lantmäteriet har också öppna kartdata, för den som vill skapa egna Minecraftkartor, samt ett digitalt arkiv med över en miljon historiska kartor.

Information om byggnader och fornlämningar, ritningar och foton

Finns hos: Antikvarisk-topografiska arkivet och Vitterhetsakademiens bibliotek, DiVA Portal: Digitala Vetenskapliga Arkivet och Bebyggelseregistret.

Video

Det finns mängder av instruktioner och exempel att ta del av på webben. Inte minst på Youtube visar många spelare och byggare upp sina kreationer.