Tid, natur och navigation

 • I Minecraft går tiden 72 gånger snabbare än i verkligheten utanför. På ett verkligt 24-timmarsdygn går det 1440 minuter, och på ett Minecraftdygn 20 minuter.
 • Sol och måne går upp i öster och ner i väster även i Minecraft. Dagen är 10 minuter lång, solnedgång och soluppgång tar 1 ½ minut, och natten är 7 minuter lång.
 • Skiftningarna mellan dag och natt går att stänga av. För ständig dag: Tryck på T för att få upp chatfönstret, skriv /time set day och tryck enter. Vill man av någon anledning ha ständig natt eller annan tid på dygnet, byter man ut day mot night eller annan önskad tid.

Väder

 • Oavsett vilket frö (”seed”) man använt, innehåller varje värld olika biomer, med olika typer av klimat, väder och terräng.
 • Nederbörden faller i form av regn i varma biomer, medan kalla biomer och platser på hög höjd får nederbörd i form av snö. I ökenbiomer kommer det ingen nederbörd alls.
 • Olika väderfenomen kan slås av och på genom kommandon i chatfönstret.
 • Åska kan förekomma i alla typer av biomer. Blixtnedslag manar man fram med kommandot /summon lightning_bolt i chatfönstret – följt av koordinater om man vill ha blixtnedslaget på annan plats än där man själv står.

Mobs

 • Oavsett om man spelar i kreativt läge eller överlevnadsläge, omges man som spelare i Minecraft av så kallade ”mobs”.
 • De har formen av djur, monster eller människoliknande varelser, och är rörliga; ”mobs” är en förkortning av ”mobile entities”.
 • Mobs delas in i kategorierna passiva, neutrala och fientliga. Vid spel i kreativt läge, varken attackeras man av eller behöver interagera med mobs.
 • Vandrande handelsmän med lamadjur dyker dock ofta upp på byggplatsen och kan vara påstridiga. Får de sälja sina varor mot betalning i smaragder ger de sig iväg. Vill man slippa dem, så hindrar man att de skapas genom att i chatfönstret skriva kommandot /mobevent minecraft:wandering_trader false.

Hitta rätt

 • I Minecraft finns både ett koordinatsystem och samma väderstreck som i verkligheten utanför att navigera efter.
 • Sol och måne går upp i öster och ner i väster. Moln rör sig alltid västerut, och är synliga både dag och natt.
 • Solrosor är alltid vända österut, plankor ligger i väst-östlig riktning på sina block, och T:et på murstensblock har alltid basen riktad mot söder.
 • Att bygga höga landmärken, broar och vägar med belysning kan också underlätta navigationen.

Världens gränser

 • I teorin är Minecrafts världar oändliga, men begränsas i praktiken av datorns kapacitet att rendera världen i fungerande skick.
 • Minecrafts världar har ett koordinatsystem med X, Y och Z-axlar som utgår från en nollpunkt (origo).
 • 1 block=1 meter. 30 000 000 block (3 000 mil) från väldens mitt är ingalunda Minecrafts yttersta gräns – men där är världen så ofullständig att den inte går att spela i längre.
 • Att avlägsna sig från världens mitt en sträcka motsvarande från Överkalix till Kapstaden (14 281 km) fungerar dock bra.
 • Gånghastigheten på plan mark i Minecraft ligger på 15,54 km/h (4,317 m/s). Springer man blir hastigheten 20,2 km/h (5,612 m/s)

Koordinater

 • X-koordinaten motsvarar verklighetens longitud, dvs. representerar en plats i horisontalplanet öster eller väster om 0. Östlig riktning anges som positivt X-värde, (+X). Västlig riktning anges som negativt X-värde (-X).
 • Y-koordinaten motsvarar verklighetens altitud (höjd), dvs. representerar en plats i vertikalplanet uppåt eller neråt från 0. Uppåt anges som positivt Y-värde (+Y). Neråt anges som negativt Y-värde (-Y).
 • Z-koordinaten motsvarar verklighetens latitud, dvs. representerar en plats i horisontalplanet norr eller söder om 0. Sydlig riktning anges som positivt Z-värde, (+Z). Nordlig riktning anges som negativt Z-värde (-Z).

Höjd

 • Y-axeln anger höjd. I koordinatsystemet motsvarar Y=0 bottenytan på det nedersta blocket i spelvärlden. Där nedanför finns bara ett ospelbart tomrum (”The Void”).
 • Havsnivån ligger på blocklager 62, och molnen på blocklager 127. Y-koordinaten refererar till toppytan på blocket; havsytan ligger sålunda på Y=63.
 • Spelets översta blocklager är 320, dvs. Y=321. Det går att röra sig högre upp, men på samma sätt som när man rör sig för långt bort på marken kraschar spelet efterhand.
 • Spelarens ögonhöjd ligger på ca 1,6 block

Teleportering

 • Koordinatsystemet är användbart för att förflytta spelare och annat till en bestämd plats med hjälp av teleportering.
 • Öppna chatfönstret (Tryck på T) och skriv tp, följt av namn på den spelare du vill teleportera, och X Y Z koordinater som teleporteringen skall ske till.
 • Teleportering är ett enkelt sätt att komma hem, om man går hopplöst vilse i Minecraft. Ett mera drastiskt sätt att komma hem är att byta till överlevnadsläge och se till att dö. Man reinkarneras då (”respawn”) antingen på den plats man först kom in i världen på, eller på en plats man valt som sin ”spawn point”.