Vad gör man i Minecraft?

Minecraft är inte ett spel med början, slut och en bestämd väg genom någon förutbestämd handling mot ett slutligt mål. Här finns i stället en oändlig (enbart begränsad av datorns kapacitet) spelplan att utforska, interagera med och modifiera.

I Minecrafts världar kan spelarna dels interagera med olika naturmiljöer och deras resurser, dels med djur, monster och människoliknande varelser. Vissa av dessa är onda och attackerar spelaren, som i sin tur behöver försvara sig. Andra, som i exemplet nedan, kan förse spelaren med värdefulla resurser.

Spelaren möter en vandrande handelsman med lamadjur. Byteshandeln är igång, och spelaren har bytt till sig näckrosblad mot smaragder.

I Minecraft kan spelaren både utforska den oändliga spelvärlden och skapa sin egen värld. Olika naturtyper (”biomer”) erbjuder olika resurser och möjligheter. Själva terrängen kan modifieras, för att skapa olika typer av landskap. Gräver man sig ner i jorden kommer man till en ”undervärld”, med andra förutsättningar än ”övervärlden”.

Ett landskap i Minecraft, bland oändligt många andra.

Man kan spela Minecraft ensam på sin egen enhet, eller online på stora och små servrar; enbart med vänner eller på öppna servrar med främlingar. Spela flera tillsammans kan man göra antingen i ett lokalt nätverk (LAN) eller på en server. Det enklaste sättet att komma igång med flera spelare på egen server är genom prenumeration på Minecraft Realms, som ger dig en egen Minecraft-server. Vill man ge sig ut på äventyr online, finns en mängd servrar med olika innehåll och syften att ansluta sig till. Man använder sig då av Lägg till server (Add server) under Flerspelarläge (Multiplayer).

Exempel på Minecraftservrar