Foto: Lina Wennersten (CC BY)

Hög tid att lämna halogen

Utfasningen av halogenbelysning pågår för fullt. I september 2018 kommer de flesta vanliga halogenljuskällor att försvinna. Hur ska museerna förbereda sig för övergången?

Ekodesigndirektivet är ett ramdirektiv från EU med målet att sänka energiförbrukningen med 20 procent till år 2020. De nya krav som ställs gör att vissa produkter kommer försvinna från marknaden. Halogenbelysning är en sådan produktgrupp som fasas ut stegvis och ersätts med LED.

  • Riktad halogenbelysning (230V) fasades ut i september 2016.
  • 1 september 2018 fasas alla rundstrålande halogenlampor (230V) ut.
  • År 2020 tas nästa steg i utfasningen. Då kommer bland annat lysrör och drivdon till gamla ljuskällor att

Slut redan innan utfasningen

Många av producenterna väljer att sluta tillverka produkterna i god tid innan det angivna datumet. De berörda ljuskällorna kan alltså vara svåra att få tag i redan innan utfasningsdatumet.

När det gäller 12V-ljuskällor berörs vissa av direktivet men inte andra. Dock uppger tillverkare att de har avvecklat produktionen av all 12V-halogen oavsett direktivet och sålt ut lagren med dessa ljuskällor.

De flesta museer har fortfarande halogenarmaturer i utställningar, montrar och magasin. Det gäller även kyrkor och andra kulturarvsmiljöer.
– Det är hög tid att lägga upp en strategi för framtiden där man ser över sitt belysningssystem och budgeterar för övergången, säger Jesper Cederlund, sakkunnig inom utställningsteknik vid Riksantikvarieämbetet.

– Det första man måste göra är att räkna igenom hur många ljuskällor man har som berörs av utfasningen och fråga sig: ”Hur många ljuskällor gör vi av med i dag? Hur länge räcker de ljuskällor vi har i lager?” Nästa steg är att se över vad man behöver köpa in.

Undvik retrofit-lampor

Att ersätta halogenlamporna med retrofit-lampor (LED) är ingen långsiktig lösning. Om man monterar en LED-lampa i halogenanpassade armaturer blir omgivningstemperaturen i många fall för hög och därmed sänks lampornas utlovade livslängd avsevärt. Det kan också uppstå konstiga ”spikar” i strömförsörjningen om lampan dimras. Ytterligare en nackdel är att retrofit-lampor inte når samma ljusstyrka vilket gör att man kan behöva komplettera ljussättningen med fler armaturer. Då blir lösningen både dyrare och mindre energieffektiv.

– Det finns sammantaget goda argument för att byta ut de halogenanpassade armaturerna mot LED-armaturer.  Kvaliteten på ljuset och armaturerna är i dag väldigt hög vad gäller LED, säger Jesper Cederlund.

En möjlig väg är att passa på att byta ut armaturerna om man gör en renovering eller bygger en ny utställning. I stället för att göra alla byten vid ett tillfälle kan man också ta utställning för utställning eller sal för sal.

Jesper Cederlund, sakkunnig inom utställningsteknik vid Riksantikvarieämbetet.Foto: Lina Wennersten (CC BY)

Kontakta Utställningsverkstaden

Har du frågor kring belysning och övergången från halogen till LED? Kontakta Utställningsverkstaden. Kontaktuppgifter finns här på sidan.
Riksantikvarieämbetet kommer också att anordna seminarier och webbinarier om belysning, till exempel på Vårmötet i Malmö 17-19 april. Håll utkik på hemsidan!

Fakta om ekodesigndirektivet

Ekodesigndirektivet är ett ramdirektiv från EU som trädde i kraft redan 2005 och lagen om ekodesign implementerades i Sverige 2008. Direktivet rör alla energirelaterade produkter och syftet är att förbättra produkternas miljöprestanda och sänka energiförbrukningen inom EU.
Kraven på armaturerna och ljuskällorna omfattar inte bara energieffektivitet utan även livslängd, färgåtergivning med mera.
Läs mer på Energimyndigheten. Här kan du läsa vad som gäller för produkter inom belysning.