Bild från Utställningsverkstaden på Riksantikvarieämbetet.Foto: Andrei Alexa (CC BY)

Utställningsverkstaden

Riksantikvarieämbetet erbjuder teknik- och metodstöd till museer för utveckling av utställningsmediet. Genom utställningsverkstaden i Visby kan olika aktörer samarbeta kring nya koncept och lösningar.

Utställningsverkstaden är en resurs för ideella och offentligt finansierade museer och kulturarvsaktörer. Verkstaden har en avancerad maskinpark för utställningsproduktion, samt en bred kompetens inom området. Här finns möjlighet pröva nya koncept och lösningar i direkta samarbeten med våra sakkunniga tekniker.

För att genomföra ett samarbetsprojekt ska resultatet vara till nytta för fler, samt bidra till att utveckla utställningsmediet. Vi ser gärna samarbetsprojekt mellan flera olika museer och kulturarvsaktörer.

Vi ser särskilt gärna samarbeten kring:

  • belysningsteknik
  • medieteknik
  • tillgänglighet
  • flexibla och flyttbara utställningar
  • metoder och val av material för utställning, packning och transport.

Riksantikvarieämbetet kan även ge råd och stöd kring utställningstekniska frågor. Vi håller också praktiska workshoppar och föreläsningar.

Kontakta oss