Föremål på Världskulturmuseet i Göteborg.
Föremål på Världskulturmuseet i Göteborg, ett av de centralmuseer där fri entré tas bort. Foto: ( CC BY-NC-ND)

Interaktion i öppna magasin

Stora delar av Sörmlands museums nya hus visar föremålsmagasin som grupper kan besöka genom dagliga guidningar. Magasinen blir berättande på ett nytt sätt och det är inte primärt föremålskategorierna eller materialet som styr strukturen. I stället är det människorna och deras berättelser som är utgångspunkten för magasinets indelning.

Flera väggar intill magasinen är glasade från golv till tak vilket möjliggör nya sätt att exponera samlingarna även utanför guidningarna. För att museets besökare ska kunna ta del av och interagera med de magasinerade föremålen, samtidigt som de tillgodogör sig information och berättelser utan guider, behövs nya flexibla lösningar.

Föremålen levandegörs

I ett gemensamt projekt försöker Sörmlands museum och Utställningsverkstaden hitta lösningar som möjliggör besökarnas interaktion med de faktiska samlingarna, utan att för den delen utsätta dem för risker. Målgruppen är unga besökare i åldern 8-10 år och lösningen ska inbjuda till interaktion utan att vara för textbaserad. Projektet är avgränsat till ett av glaspartierna in mot magasinet där olika tekniska och analoga komponenter prövas. Tekniken ska fungera så att det går att byta ut innehåll och föremål mot andra delar av samlingen utan att ombyggnad eller programmering behöver göras. Museets befintliga infrastruktur ska också integreras i den nya ”utställningsstationen”. En viktig del i projektet är alltså att lösningen ska vara hållbar över en längre tid.

Resultatet kan bli användbart för många

Samlingar lyfts ofta fram som hjärtat i ett museum. Interaktion med samlingarna har länge varit ett aktuellt ämne som ofta resulterar i helt digitala lösningar. Projektet ”Interaktiva magasin” utforskar en metod där faktiska föremål och berättelser kombineras med digital teknik och fysisk interaktion. Lärdomar från projektet bör kunna komma till användning för många av landets museer, i traditionella utställningsmiljöer och magasin.

Sörmlands museum – Berättande magasin