Till utställningen Följa John utvecklades och producerades en interaktiv station av Utställningsverkstaden i samarbete med Jönköpings läns museum. Foto: ( CC BY)

Samarbetsprojekt

Utställningsverkstaden genomför samarbetsprojekt kring utmaningar i utställningsarbetet. Verkstaden har en avancerad maskinpark för utställningsproduktion och en bred kompetens inom området.

Här finns möjlighet att pröva nya koncept och lösningar i direkta samarbeten med våra sakkunniga tekniker. Vi ser gärna samarbetsprojekt mellan olika organisationer och branscher.

Har din organisation ett förslag till ett samarbetsprojekt? Vi ser särskilt gärna samarbeten kring:

  • belysningsteknik
  • medieteknik
  • tillgänglighet
  • flexibla och flyttbara utställningar
  • metoder och val av material för utställning, packning och transport.

Kontakta oss

Har du frågor kring samarbetsprojekt? Mejla Utställningsverkstaden, utstallningsverkstaden@raa.se