Länkar och fördjupningsläsning om materialval

Länkar till listor, tips, rapporter och vetenskapliga publikationer om materialval för utställning, förvaring och packning av föremål i samlingar.

 

Vårda väl-blad från Riksantikvarieämbetet

Material för utställningar, förvaring och packning: Allmänna utgångspunkter

Material för utställningar, förvaring och packning: Vanliga material

Luftkvalitet: luftföroreningar i museimiljö

Luftkvalitet: testa material för emissioner

Luftkvalitet: testa inomhusluft för emissioner

Luftkvalitet: AD-remsor för att upptäcka sura gaser

Luftkvalitet: aktivt kol för att minska emissioner

Luftkvalitet: materialval med hjälp av Oddytest

Planering av förvaring för kyrkliga textilier

Tillfällig hantering, förvaring och transport av arkeologiska föremål

Hantering och förebyggande åtgärder för plast i museisamlingar

Flytta föremål: Packning

Rapporter från Riksantikvarieämbetet

Canosa, Elyse. 2019. Adsorbents for Pollution Reduction in Cultural Heritage Collections.

Canosa, Elyse & Norrehed, Sara. 2019. Strategies for Pollutant Monitoring in Museum Environments.

Canosa, Elyse; Wiman, Anna; Norrehed, Sara & Hacke, Marei. 2019. Characterization of Emissions from Display Case Materials.

Fjaestad, Monika. 2010. Bevarande inomhusmiljö?: neutrala material i museimiljö.

Fjaestad, Monika & Bergh, Jan-Erik. 2003. Syrefria mikroklimat: förebyggnade konservering.

Listor, sammanställningar och litteratur

Products Used in Preventive Conservation. 2017. CCI Technical Bulletin 32. Tétreault, Jean. Canadian Conservation Institute, Ottawa.

Selecting materials for storage and display. 2019. Conservation Center for Art and Historic Artefacts. Philadelphhia.

Glossary of conservation materials. 2016. Ordlista och förklaring om rekommenderade material på Collections Trusts webbsida.

Samlingsnett – Emballasje. Norska resursbanken Samlingsnett. Längst ner på sidan finns exempel på inköpsställen.

STASH Storage Techniques for Art, Sciense and History. Lista med material, leverantörer och verktyg.

PACCIN Materials Index. Lista med material för att packa föremål.

Guidebok för utställningsteknik. 2013. Strömer, Mathias (red.). Riksutställningar, Visby.

Preservation Supply Specifications. Specifikationer för material som köps in av amerikanska Library of Congress.

Safe Plastics & Fabrics for Exhibit & Storage. 2004. Conserve O Gram, 18/2. National Park Service, USA.

The effects of storage and display materials on museum objects. 2003. Scottish Museums Council Fact Sheet – adapted for use in Australia.

Materials for storage and display. 2006. Signposts to Collections Care: a self-assessment pack for museums – Factsheet 2. South West Museums, Libraries and Archives Council.

Exhibit Case Construction Materials. 1999. Technical notes 5. National Park Service.

Vad ett säkerhetsdatablad ska innehålla, 7 §. 2015. Information på Arbetsmiljöverkets webbsida.

Thickett, David & Lee, R.L. 2004. ”Selection of Materials for the Storage or Display of Museum Objects.” The British Museum Occasional Paper Number 111. London, The British Museum.

På webbsidan för projektet The MEMORI technology finns information om att arbeta med luftkvalitet, bland annat om beslutsverktyg.

Databaser

Kulturarvslaboratoriets databas för Oddytest. Lista med Oddytest-resultat som uppdateras kontinuerligt.

The American Institute for Conservation Oddy Test Material Database. Lista med Oddytest-resultat från hela världen.

The British Museum Oddy Test Results Database. Lista med Oddytest-resultat.

Preserv’Art. Databas med produkter och utrustning inom konservering och samlingsförvaltning.

CAMEO. Databas med produkter och utrustning inom konservering och samlingsförvaltning.

Standarder och standardiserade materialtester

SS-EN 15999-1:2014 Bevarande av kulturarv – Riktlinjer för hantering av miljöförhållanden – Rekommendationer för montrar till utställning och bevarande av kulturarv – Del 1: Allmänna krav. 2014. Svenska institutet för standarder, SIS.

SS-EN 15946:2011 Bevarande av kulturarv – Packmetoder för transport. 2011. Svenska institutet för standarder, SIS.

Silver tarnishing by paper and paperboard, Test Method TAPPI/ANSI T 444 om-12. Information på TAPPI:s webbsida.

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav och certifiering (RA-FS 2006:4).

Photographic Activity Test (PAT). Information på Image Permanence Institute:s (IPI) webbsida.

ISO 18916:2007. Imaging materials — Processed imaging materials — Photographic activity test for enclosure materials. 2007. International Organization for Standardization, ISO.

ISO 11108:1996. Information and documentation – Archival paper — Requirements for permanence and durability. 1996. International Organization for Standardization, ISO.

ISO 18902:2013. Imaging materials — Processed imaging materials — Albums, framing and storage
materials. 2013. International Organization for Standardization, ISO.

SS-ISO 11844-1:2006 Korrosion hos metaller och legeringar –Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet – Del 1: Bestämning och uppskattning av inomhuskorrosivitet (ISO 11844-1:2006, IDT). 2006. Svenska institutet för standarder, SIS.

SS-ISO 11844-2:2006 Korrosion hos metaller och legeringar –Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet – Del 2: Bestämning av korrosionsangrepp i inomhusatmosfärer (ISO 11844-2:2005, IDT). 2006. Svenska institutet för standarder, SIS.

SS-ISO 11844-3:2006 Korrosion hos metaller och legeringar – Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet – Del 3: Mätning av miljöparametrar som inverkar på korrosiviteten inomhus (ISO 11844-3:2006, IDT). 2006. Svenska institutet för standarder, SIS.