Testa material för fläckar och missfärgning

Material som ska vara i kontakt med museiföremål kan skada föremålet. Det kan vara bra att testa materialet innan det tas i bruk.

Färgade material, till exempel textil och kartong kan avsätta färg på föremålen. Fästmassa kan avsätta fetter som går in i museiföremålens struktur. Sådana fläckar och missfärgningar kan vara svåra att rengöra bort. Det är bland annat därför som det brukar avrådas från att använda tejp, lim, häftmassa, vanliga gem, och gummiband direkt på föremålen. Det finns enkla materialtest som museer kan utföra själva.

Testa färghållfastheten i material

Se hur Ann-Sofie Stjernlöf, konservator på Världskulturmuseerna, undersöker färghållfastheten i textilier och kartonger som ska användas i montrar.

Testa om material kan orsaka fläckar

Se hur Anna Stow, konservator på Världskulturmuseerna, undersöker om en häftmassa kan lämna fettfläckar på museiföremål.