Oddytest för bättre materialval

Oddytestet är ett accelererat korrosionstest som indikerar om ett material kan ha skadlig inverkan på föremål. Framförallt är Oddytestet värdefullt för samlingsförvaltare som väljer material för utställning, förvaring och packning – då föremål och material är i slutna utrymmen eller i nära kontakt.

Testet innebär att man utsätter ett materialprov för stress med höjd temperatur och hög luftfuktighet. Oddytestet är en effektiv metod för screena många material till en låg kostnad och används därför av många museer runt om i världen. Riksantikvarieämbetet har testat och utvärderat metoden för svenska museer. American Institute for Conservation (AIC) har sammanställt en internationell databas med testade material. Kulturarvslaboratoriet sammanställer en nationell databas med testade material.

oddytest kulturarvslaboratoriet
Oddytest i ugnen.  Foto: Sara Norrehed (CC BY)

Hur går ett Oddytest till?

Testet innebär att ett material placeras i ett provrör tillsammans med lite vatten samt metallkuponger av koppar, silver och bly. Provröret försluts noggrant och får sedan stå i ugn i 60 oC under 28 dagar innan resultatet kan avläsas. Bedömningen av testet görs visuellt genom att se om materialet har påverkat metallkupongerna genom att orsaka korrosion. Materialet placeras i en av tre kategorier; Pass (ingen påverkan), Temporary (liten påverkan) eller Fail (stor påverkan).

Vad säger resultatet?

Resultatet av testet måste alltid tolkas utifrån hur materialet är tänkt att användas. För varje material vi testar sammanställs ett bedömningsunderlag. Det innebär att relevant information från säkerhetsdatablad, produktdatablad och litteratursökning kan användas som underlag när man tar ställning till materialet. Om ett material bedöms som ”Fail” så har det under testet orsakat kraftig korrosion på koppar, silver eller bly. Oddytest svarar inte på vad i materialet som orsakat korrosionen, eller i vilken mängd. Om det är viktigt att veta vad som orsakade korrosionen måste man gå vidare med andra analysmetoder. Oftast räcker  informationen från Oddytestet för att bedöma om materialet är lämpligt att använda.

Hur länge gäller ett Oddytest?

Varje Oddytest är specifikt för just det materialprov som testats och det kan till och med vara så att samma material från olika omgångar i en tillverkningsprocess skiljer sig åt. När tillverkare ändrar sina procedurer eller sammansättningen i material så kanske inte produktnamnet ändras. När material åldras så kan dess egenskaper förändras. Därför är det bra att kontinuerligt screena material som man planerar att köpa in. Den vanliga rekommendationen är att helt bortse från resultaten efter 5 år och då testa om.

Skicka in material för Oddytest

Riksantikvarieämbetet erbjuder svenska museer att skicka in material för Oddytest på Kulturarvslaboratoriet. Denna möjlighet kommer finnas tillgänglig under perioden 2019-2020 och är en insats för att belysa Oddytest som ett användbart verktyg inom samlingsförvaltning. Under denna period erbjuder vi också råd och stöd till de som vill starta upp egen Oddytest-verksamhet. Alla material som skickas in och testas sammanställs i Kulturarvlaboratoriets databas som är tillgänglig för alla.

Kontakta Ida Stark ida.stark@raa.se eller Sara Norrehed sara.norrehed@raa.se om du har frågor eller är intresserad av att skicka in material för Oddytest.