oddytest kulturarvslaboratoriet
Oddytest i ugnen Foto: ( CC BY)

Skicka in material för Oddytest

Oddytestet är ett accelererat korrosionstest som indikerar om ett material kan skada föremål. Testet är värdefullt för samlingsförvaltare som väljer material för utställning, förvaring och packning.

Riksantikvarieämbetet erbjuder svenska museer att skicka in material för Oddytest på Kulturarvslaboratoriet, i mån av tid, för att belysa Oddytest som ett användbart verktyg inom samlingsförvaltning. Vi erbjuder också råd och stöd till de som vill starta upp egen Oddytest-verksamhet. Alla material som skickas in och testas sammanställs i Kulturarvlaboratoriets nationella databas som är tillgänglig för alla. Oddytestet är en effektiv metod för screena många material till en låg kostnad och används därför av många museer runt om i världen.

Kontakta Elyse Canosa elyse.canosa@raa.se om du har frågor eller är intresserad av att skicka in material för Oddytest.

Ida Stark på kulturarvslaboratoriet berättar om hur ett Oddytest går till.

Hur går ett Oddytest till?

Testet innebär att man utsätter ett materialprov för stress med höjd temperatur och hög luftfuktighet. Ett material placeras i ett provrör tillsammans med lite vatten samt metallkuponger av koppar, silver och bly. Provröret försluts noggrant och får sedan stå i ugn i 60 °C under 28 dagar innan resultatet kan avläsas. Bedömningen av testet görs visuellt genom att se om materialet har påverkat metallkupongerna genom att orsaka korrosion. Materialet placeras i en av tre kategorier; Pass (ingen påverkan), Temporary (liten påverkan) eller Fail (stor påverkan).

Vad säger resultatet?

Resultatet av testet måste alltid tolkas utifrån hur materialet är tänkt att användas. För varje material vi testar sammanställs ett bedömningsunderlag. Det innebär att relevant information från säkerhetsdatablad, produktdatablad och litteratursökning kan användas som underlag när man tar ställning till materialet. Om ett material bedöms som ”Fail” så har det under testet orsakat kraftig korrosion på koppar, silver eller bly. Oddytest svarar inte på vad i materialet som orsakat korrosionen, eller i vilken mängd. Om det är viktigt att veta vad som orsakade korrosionen måste man gå vidare med andra analysmetoder. Oftast räcker  informationen från Oddytestet för att bedöma om materialet är lämpligt att använda.

Hur länge gäller ett Oddytest?

Resultatet av testet måste alltid tolkas utifrån hur materialet är tänkt att användas. För varje material vi testar sammanställs ett bedömningsunderlag. Det innebär att relevant information från säkerhetsdatablad, produktdatablad och litteratursökning kan användas som underlag när man tar ställning till materialet. Om ett material bedöms som ”Fail” så har det under testet orsakat kraftig korrosion på koppar, silver eller bly. Oddytest svarar inte på vad i materialet som orsakat korrosionen, eller i vilken mängd. Om det är viktigt att veta vad som orsakade korrosionen måste man gå vidare med andra analysmetoder. Oftast räcker  informationen från Oddytestet för att bedöma om materialet är lämpligt att använda.

Databaser med resultat från materialtester Visa eller stäng

Kulturarvslaboratoriets databas för Oddytest. Nationell databas med Oddytest-resultat, uppdateras kontinuerligt.

The British Museum Oddy Test Results Database. Lista med Oddytest-resultat fram till 2018.

The American Institute for Conservation Oddy Test Material Database. Lista med Oddytest-resultat från hela världen.