Prydligt organiserad samling i Skissernas museums magasin. Foto: ( CC BY)

Re-org från Iccrom

Verktyget Re-org är framtaget av Iccrom och Unesco för att hjälpa museer att organisera sina samlingar på ett optimalt sätt. Riksantikvarieämbetet har tittat närmare på Re-org och tagit fram en rapport om hur verktyget är uppbyggt.

Re-org ett nätbaserat engelskspråkigt verktyg som kan användas av museer för att strukturera samlingarna. Det handlar om hur man rent fysiskt ordnar samlingarna, hur man uppnår utrymmesmässigt optimala placeringar och hur man skapar ett enkelt men systematiserat dokumentationssystem.

Re-org riktar sig primärt till små och medelstora museer, vilket betyder organisationer med upp till 10 000 föremål i sina samlingar och med begränsad eller ingen tillgång till professionell expertis inom samlings­förvaltning. Verktyget togs fram av Iccrom och Unesco i syfte att hjälpa museer i utvecklingsländer men har även använts i exempelvis Kanada och Belgien.

Det kan vara svårt att snabbt sätta sig in i Re-org för att kunna bedöma om det är användbart för ens egen organisation. Riksantikvarieämbetets rapport Introduktion till Re-org syftar till att ge en överskådlig bild av hur verktyget fungerar och är uppbyggt. Rapporten innehåller korta beskrivningar av uppgifterna i Re-org för att visa de olika momenten.

Re-org är gratis och finns att ladda ned från Iccroms hemsida.