Samlingsöversyn

Samlingsöversyner kan göras på olika sätt och för olika syften. Vid översyner som rör många objekt uppstår ofta frågan hur en översyn kan göras effektivt och vilka stöd och metoder som finns.

Processen samlingsöversyn beskrivs i Spectrum 5.0 som ”att hantera och dokumentera alla formella bedömningar av museets samlingar som utförts enligt en fastställd metod”. Det kan finnas många olika anledningar till att museer vill göra en samlingsöversyn. Det kan handla om att förstå betydelsen av objekt i samlingen eller ett önskemål om att berika samlingen med ny information. Kanske ska man välja föremål till en utställning, identifiera ohälsosamma ämnen i samlingarna, bedöma vård- och förvaltingsbehov eller identifiera föremål för fördjupad proveniensforskning.

Syftet kan också vara att museet vill utveckla samlingen, till exempel genom att identifiera luckor eller brister i samlingen, prioritera och planera för förvärv, gallring, förvaltning, konservering och katastrofhantering eller planera framtida forskning, dokumentation och användning i olika sammanhang.