Bilaga 2: Värderingsschema

Stöd för museer i gallringsprocessen – Innehåll
Bakgrund och inledning
 | Ordförklaringar | Förutsättningar för gallring | Planering | Genomförande | Gallringsbeslut | Avyttring | Dokumentation och avslut | Checklista för gallringsprocessen | Litteraturlista | Bilaga 1 | Bilaga 2

Exempel på hur ett värderingsschema kan sättas upp. Se även lästipsen för fler metoder och exempel.

Klicka på tabellen för att se den i större format.

Värderingsschema för gallring.

Värderingsschema för gallring.