Litteraturlista

Stöd för museer i gallringsprocessen – Innehåll
Bakgrund och inledning
 | Ordförklaringar | Förutsättningar för gallring | Planering | Genomförande | Gallringsbeslut | Avyttring | Dokumentation och avslut | Checklista för gallringsprocessen | Litteraturlista | Bilaga 1 | Bilaga 2

Assessing Museum Collections. Collection valuation in six steps. 2014. A. Versloot (red.). The Netherlands Cultural Heritage Agency, Amersfoort.

Deaccessioning. Sharing Experiences from Finland. 2016. M. Sarantola & E. Västi (red.). Finnish Museum Association, Helsingfors.

Disposal toolkit. Guidelines for museums. 2014. Museums Association, London.

Ewigleben, C., Lochmann, H., Lüdtke, H. & Rodekamp, V. 2011. Nachhaltiges Sammeln. Ein Leitfaden zum Sammeln und Abgeben von
Museumsgut. Deutscher Museumsbund, Berlin/Leipzig.

Förstärkt samarbete i museisektorn. Slutrapport Ku 2010/552/KT. 2010. Centralmuseernas samarbetsråd, Stockholm.

Génetay, C. & Lindberg, U. 2015. Plattform Kulturhistorisk värdering och urval. Grundläggande förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

ICOMs etiska regler. 2011. Svenska ICOM.

Netherlands guidelines for deaccessioning of museum objects. 2006. F. Bergeovet, A. Kok och M. de Wit (red.). The Netherlands Cultural Heritage Agency (f.d. Institute for Cultural Heritage), Amersfoort.

PAS 197:2009 Code of practice for cultural collections management. 2009. British Standards Institution, London.

Reed, C. 2012. Reviewing Significance 2.0 – a framework for assessing museum collection’s significance, management and use. Museum and heritage consultant.

Retningslinjer for avhending. Prioritering, avhending og destruksjon av kulturhistoriske museumsgjenstandar. 2015. Arts Council Norway, Oslo.

Russel, R. & Winkworth, K. 2009. Significance 2.0. A guide to assessing the significance of collections. Collections Council of Australia Ltd, Rundle Mall.

Spectrum 4.0. The UK Museum Collections Management Standard. 2011. A. Dawson & S. Hillhouse (red.). Collection Trust, London.

Svenska Spectrum. 2015. Information på Riksantikvarieämbetets hemsida, www.raa.se/spectrum.

Vurdering av samlinger. Veiledning av kunst- och kulturhistoriske samlinger. 2016. Haugalandmuseene (red.). Arts Council Norway, Oslo.

Läs vidare