Bidrag och forskningsmedel

Kan Riksantikvarieämbetet ge ut min bok?

Nej, vi ger bara ut böcker som är resultat av arbete eller forskning som pågår på Riksantikvarieämbetet. Vi har tyvärr inte resurser att ge ut andra böcker.

Kan man få bidrag till husrenovering för gamla hus för att kulturvärdet ska behållas?

Ja, det kan man. Vänd dig till kulturmiljöfunktionen på länsstyrelsen i det län där fastigheten är belägen. Bidrag kan utgå för kulturhistoriskt motiverade överkostnader vid bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Läs mer om att söka bidrag via länken nedan.

Kan jag få pengar från Riksantikvarieämbetet till mitt kulturarvsprojekt?

Riksantikvarieämbetet fördelar pengar till länsstyrelserna och de i sin tur fördelar dessa till olika prioriterade projekt. Riksantikvarieämbetet har inga omfattande medel att dela ut direkt till projekt, men kan ske om det handlar om att sprida information om kulturminnen eller kulturmiljöer eller är ett rikstäckande projekt. Tala först med kulturmiljöfunktionen på din länsstyrelse.

Kan jag få forskningsmedel från Riksantikvarieämbetet?

Varje år fördelas forskningsmedel inom olika teman. För närvarande är det ett krav att minst två olika institutioner eller discipliner inkommer med en gemensam ansökan. Ansökning brukar ske på hösten, se länk nedan.

Jag vill söka EU-bidrag till mitt kulturprojekt, hur gör jag det?

Riksantikvarieämbetet och Kulturrådet kan tillhandahålla stöd och information, men tar inte emot ansökningar – dessa ställs ofta direkt till ansvarig instans i EU-förvaltningen. Det ska också finnas en EU-ansvarig på varje länsstyrelse eller för Skåne och Västra Götalands län på regionförbunden som ska kunna svara på frågor om EU-bidrag.