Ett foto av en kamera som filmar en datorskärm.
Foto av en kamera som filmar en skärm under konferensen Samlingsforum 2017. Foto: (CC BY)

Upphovsrätt på raa.se

Riksantikvarieämbetet vill att kulturarvsinformation sprids och används vidare i olika sammanhang. Därför arbetar vi för att all vårt material; bilder, texter och öppna data, ska vara tillgänglig, öppen och användbar för alla.

Riksantikvarieämbetets mål är att göra kulturarvet mer tillgängligt. Vår strävan är att allt material som finns i våra kanaler och i våra samlingar ska kunna spridas, användas och bearbetas fritt av andra. Därför använder vi oss av Creative Commons på webbplatsen. Det är en licensmodell som tydligt visar vad man får lov att göra med material med upphovsrätt.

Licensmodellen Creative Commons

Creative Commons är en ideell organisation som har utvecklat en modell för upphovsrättsliga licenser som underlättar för upphovspersoner som vill dela sitt material, helt fritt eller med vissa mindre begränsningar. Till varje licens finns det kopplat beskrivningar som på ett enkelt sätt förklarar hur andra får använda upphovspersonens bild eller en text.

Licensmärkningar

Här har vi listat de tre vanligaste märkningarna som förekommer på webbplatsen.

  • Som huvudregel använder Riksantikvarieämbetet licensen Creative Commons Erkännande(CC BY), för allt material på webbplatsen om inget annat anges. Det är den enklaste och mest tillåtande Creative Commons-licensen för material där det finns upphovsrätt.
  • För material som inte är upphovsrättsligt skyddat använder vi märkningen Public Domain,(PD), eller Ingen upphovsrätt.
  • Det förekommer även material som är märkt med Creative Commons Zero, (CC0), där upphovspersonen har avstått sina rättigheter och skänkt materialet till allmänheten för fri användning, motsvarande Public Domain.

Här har vi listat och förklarat samtliga de olika upphovsrättslicenserna och märkningen som kan förekomma på webbplatsen.

Vill du använda våra bilder?

I regel är det fritt att återanvända våra bilder.  Vår tumregel är att vi använder bilder helt utan upphovsrätt eller bilder med den friaste Creative Commons-licensen märkta ”CC BY” på webbplatsen, där inget annat anges. Den betyder att du får använda bilderna utan att fråga, men att du behöver uppge fotografens namn, licensmärkning och var du hämtat bilden.

I bildtexten till bilder på webbplatsen står det angivet vilken upphovsrätt som gäller.

Behöver du bilderna i högre upplösning, till exempel för tryck, kan du numera ladda ner dem högupplösta direkt ur Riksantikvarieämbetets e-arkiv via söktjänsten Arkivsök. En del av bilderna finns även på Flickr Commons, på vårt eget Flickr-konto för evenemangsbilder, eller i vårt pressrum i Mynewsdesk.

Vill du använda våra texter och data?

Alla webbsidor på vår domän raa.se har generellt den friaste Creative Commons-licensen ”CC BY” där inget annat anges. Den betyder att du får använda de texterna utan att fråga, men att du behöver uppge författarens namn, licensmärkningen och var du hämtat texten.

Vill du vidareanvända information från våra söktjänsters databaser och register? Då kan du läsa mer om våra öppna data.