Tillgänglighet på raa.se

Vårt mål är att all information och alla tjänster som publiceras på raa.se ska vara tillgängliga. Kravet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här följer några tips som gör det enklare för dig att använda webbplatsen.

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.(Prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken.

Webbläsare

Vi rekommenderar att man kör en så ny version av webbläsare som möjligt. Även om webbplatsen ska fungera med de flesta förekommande webbläsare så kan vissa äldre versioner fungera sämre, speciellt när det gäller söktjänster och andra typer av tjänster.

Stöter du på sådana problem får du gärna meddela oss på webb@raa.se.

Tillgänglighet är något Riksantikvarieämbetet arbetar kontinuerligt med för att följa de krav som Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) anger för offentliga aktörer, enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen), samt riktlinjer i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Tangentbordsnavigering

Om du har svårt att använda mus är det ofta enklare att navigera med hjälp av tangentbordet.

I de flesta webbläsare kan du göra det genom att använda Tabb-tangenten för att hoppa från en länk till nästa, och Enter- eller Returtangenten för att aktivera en länk. För att hoppa till föregående länk håller du nere Shift-tangenten samtidigt som du trycker på Tabb-tangenten.

Nya fönster

Generellt ska inga länkar öppnas i nya fönster. Undantag finns för vissa dokumentformat, till exempel pdf-filer. Om du själv vill öppna en länk i ett nytt fönster eller en ny flik kan du göra det genom att högerklicka på länken och välja ”Öppna i nytt fönster” eller ”Öppna i ny flik”.

Du kan även hålla nere en tangent samtidigt som du klickar på en länk för att öppna den i ett nytt fönster eller flik. Vilken tangent det är varierar mellan webbläsare och operativsystem, men det vanligaste är Ctrl i Windows och Cmd (Äpple/Kringla) i Mac OS X.

Riksantikvarieämbetets webbplats har en omfattande informationsmängd med många sidor. Med hjälp överskådliga menysidor, så kallade navigationssidor, visas direkt både vilka undersidor som finns på den aktuella nivån i strukturen, samt på ytterligare fler nivåer, med hjälp av ”boxar” med en kort beskrivning över vad ämnesgruppens sidor innehåller.

En fiffig detalj är att navigationssidorna listar de tre mest klickade undersidorna först. Vill man se alla undersidor fäller man ut listan genom att klicka på ”Visa alla”.

Spårmärkning (brödsmulor)

För att göra det enklare för dig att veta var du är någonstans på vår webbplats använder vi oss av spårmärkning. För att visa på vilken nivå i strukturen du befinner dig så visas ett spår längst upp på varje sida. Klicka direkt på länkarna i spårmärkningen om du vill navigera ett eller flera steg bakåt i strukturen.

Läs mer om hur vår sökfunktion och strukturen på vår webbplats fungerar

Tillgänglighetsredogörelse

Vissa av våra webbtjänster har dock vissa begränsningar som kan påverka tillgängligheten, och vi jobbar för att åtgärda dem. I vår tillgänglighetsredogörelse beskrivs vilka begränsningar som ännu finns och när de ska vara åtgärdade.

Om du upplever att någon tjänst eller webbplats har andra tillgänglighetsproblem än de som beskrivs hittar du även information om hur du kan rapportera detta till oss.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse