Museernas vårmöte 2020 – i höst!

Museernas vårmöte har flyttats till den 7–9 september. Med anledning av Corona-situationen har Museernas vårmöte senarelagts.

Då är det dags för Museernas vårmöte i Visby.


 

Läs fler av Kulturarvsinkubatorns nyheter.