Per Gantelius och Alexis Holmqvist som deltar i Kulturarvsinkubatorns program. Foto: (CC BY)

Aesthetic Obstacles

Varför addera en spelupplevelse till befintliga kulturarvsresurser? Jo, för att spel kan rikta utforskandet i mötet med dem.

Alexis Holmqvist och Per Gantelius utvecklar spelupplevelser kopplade till kulturarvsresurser, från koncept till färdig interaktion. Kunskapspussel – att plocka bort väl valda delar ur materialet som besökaren sedan bit för bit hittar fram till – passar det ofta tidsbegränsade museibesöket.

Fokus ligger på en rumslig helhetsupplevelse där det digitala kan vara en av flera komponenter. I dialog med museets sakkunniga och pedagoger definieras vad som ska berättas. Därefter adderas spelelement för att utforska just den berättelsen, i rummet eller online. Spel blir så ett verktyg för att uppmuntra utforskande.

Aesthetic Obstacles och Stuffmatic kan ni läsa mer om Alexis och Pers projekt.

Ett projekt de nyligen genomförde är basutställningen och spelet Kampen i Tiden som kan upplevas på Jönköpings läns museum.