Art/Sensation

Art/Sensation är en organisation som lyfter fram känslor inom konst. Initiativet syftar till att utforska skärningspunkten mellan konst, känslor och plats. Art/Sensation tar formen av en kritisk kuratoriell situation samt ger plats för texter och samtal om känslor i och omkring konst. Art/Sensations arkiv blir en kunskapskälla för institutioner, skolor, konstnärer och framtida forskning inom humaniora.

Personer bakom Art/Sensation är Susanne Fessé, grundare och verksamhetsledare, Elin Mejergren, kreativt ansvarig webb/tryck samt Advisory board; Susan Best, forskare, Lundahl & Seitl, konstnärer och Ashik Zaman, curator.

Kuben – Art/Sensation utvärdera en modell för ett virtuellt utställningsrum

Kuben är en virtuell extra utställningsyta för museer och institutioner som nås via webb eller mobil. Den är lätt att fylla med digitala verk, 2D och 3D bilder av verk, text, ljud, arkivmaterial och effekter. Kuben är kopplad till museets sociala medier och erbjuder möjlighet till direktkontakt med besökare.

Art/Sensation deltar i Kulturarvsinkubatorn för att utveckla Kuben. En prototyp beräknas vara klar för visning under första kvartalet av 2021.

Läs mer på Art/Sensations hemsida.