IVAR Studios AB

IVAR Studios startades 2016 och är ett multidisciplinerat team med fokus på storytelling i de immersiva formaten VR/AR/360. De utvecklas i takt med den tekniska utvecklingen i omvärlden, vilket gjort dem till experter på området.

Alla i teamet har bakgrund inom dokumentär storytelling inom journalistik, medier och kommunikation. Tillsammans har de jobbat med alltifrån kommunikativa projekt för större organisationer till några av världens mest välkända medier.

Just nu satsar de hårt på 3D-scanning, fotogrammetri och interaktiv storytelling. Det utgör viktiga pusselbitar för organisationer och kulturinstitutioner som vill locka både ny och gammal publik. I dagsläget arbetar IVAR Studios med flera intressenter. Bland annat Historiska Museet i Stockholm, där de tar fram ett koncept och idé till ett så kallat Immersivt Rum.

De har även en prototyp kring runstenar som de arbetat på i cirka ett år. Ett slags informativt äventyr kopplat till de 3D-scanningar av runstenar som gjorts i Uppland.

Genom Kulturarvsinkubatorn hoppas IVAR Studios få hjälp att nå ut till rätt typ av kulturinstitutioner och andra intressenter som vill nå en vidare målgrupp genom att jobba med immersiva format.

Fredrik Edström driver IVAR Studios sedan 2016 tillsammans med sin bror Martin Edström. De jobbar med fokus på storytelling i immersiva medier och har varit med i RAÄs kulturarvsinkubator sedan 2019.

Läs mer om IVAR Studios AB. 

Fredrik Edström, IVAR Studios. Foto: (CC BY)