Kulturarvsinkubatorns program för företag 2021

Har du en idé eller innovation som gör att kulturarvet används, sprids och utvecklas och vill ha hjälp på vägen? I så fall har du kommit helt rätt. Riksantikvarieämbetets Kulturarvsinkubator är till för att stötta nya idéer/innovationer och hjälper dig som entreprenör, företagare eller organisation att snabbare nå era mål.

Kulturarvsinkubatorn kan erbjuda stöd i flera viktiga steg på vägen till att realisera idéer. Det kan till exempel röra sig om nätverk och kontakter inom kulturarvsområdet. Där kan Kulturarvsinkubatorn hjälpa till att sänka trösklarna för att skapa relationer, struktur och kunskapsstöd i olika former. Men också vägledning och tillgång till verkstäder, teknik och handledning till den öppna kulturarvsdata som finns att tillgå. Vad programmet innehåller kan komma att påverkas av vilka som söker och vilka behov de sökande har.

Läs mer här nedan om vad vårt stöd innebär och vad ni måste göra för att kunna söka en plats hos oss. Aktuell programperiod pågår under våren 2021 tom juni 2021. Ansökan är nu stängd för 2021. 

På grund av det rådande läget gällande Covid-19 följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kulturarvsinkubatorn erbjuder för tillfället inga fysiska träffar, men vår verksamhet och stöd till företag fortgår tillsvidare via digitala kanaler.

Tidigare deltagare

Sedan starten 2018 har fler än 30 företag deltagit i inkubatorn.
Se vilka de är här.

Vad vi erbjuder

Ett nationellt program

Ett nationellt program med workshops, föreläsningar och seminarier där du får träffa alltifrån experter inom offentlig upphandling, till investerare och de skarpaste hjärnorna inom den digitala kulturarvsbranschen i Sverige. Programaktiviteterna sker till största delen digitalt. I de fall träffarna sker fysiskt meddelar vi tid och plats i god tid (som deltagare i programmet har du möjlighet att få resa och logi bekostat av oss om du bor utanför den aktuella platsen för träffen).

Individuellt stöd

Individuellt stöd, skräddarsytt efter ditt behov.
Affärsrådgivning från Science Park Gotland.
Prototyprådgivning och utveckling från våra tekniker och utställningsverkstad i Visby.
Extern konsulthjälp inom områdena design-, produkt- och tjänsteutveckling.

Kontor

Kontorsutrymme och möteslokaler. För tillfället endast tillgängligt i Visby.

Nätverk

Möjlighet att synas och nätverka på konferenser, mässor och event.
Tillgång till vårt Alumninätverk samt övriga nätverk inom kulturarvsbranschen i Sverige och internationellt. Kulturarvsspecifikt stöd i form av föreläsningar och personlig rådgivning inom kulturarvsområdet. Knutna till Kulturarvsinkubatorn finns experter och konsulter inom många fält.

En spännande resa

En väldigt spännande resa tillsammans med övriga deltagare inom inkubatorn.

Vem/vilka kan söka?

Du som har en idé, nystartade bolag och små- eller medelstora bolag med sitt säte i Sverige, är välkomna att söka en plats i vårt program. Även offentliga institutioner/organisationer, ideella föreningar och stiftelser är välkomna att söka en plats om ni gör det i samarbete med ett eller flera företag.

Er idé/innovation måste bidra till att kulturarv bevaras, används och/eller utvecklas, samt ha en digital koppling.
Läs även mer här om vem som kan ansöka.

Vad krävs av mig/oss som sökande?

  • Komplett ifylld ansökan.
  • En idé som tillför något nytt för att kulturarvet bevaras, används och/eller utvecklas.
  • Deltagande på webbinarier, seminarier och workshops.
  • Att ni tillsammans med oss kommer överens om en tidplan för ert deltagande i inkubatorn.
  • Vid 1-2 tillfällen behöver ni vara tillgängliga för intervjuer som utförs av våra externa utvärderare.
  • I samband med workshops och andra aktiviteter ni deltar i kommer vi skicka utvärderingar till er, de måste besvaras inom en vecka.
  • Att ni efter avslutat deltagande skriver en rapport om cirka 2 sidor (ni får en mall) där ni beskriver ert projekt och deltagande i programmet.

Vad kostar det, hur gör jag för att ansöka?

Det kostar ingenting att delta i vårt program, mer än hårt arbete och stort engagemang från er sida.
Ansökan är nu stängd för 2021.

Läs mer om programmet.
Här finns även vanliga frågor om Kulturarvsinkubatorns program.

Kulturarvsinkubatorn arrangerar också ett antal Innovation Camps årligen, såsom Hack for Heritage 2018, 2019 och 2020.