Workshop Foto: (CC BY)

Kulturarvsinkubatorns program för företag

Kulturarvsinkubatorns program har riktat sig till små och medelstora företag vars tekniska eller digitala idéer utvecklar koncept, varor eller tjänster som innebär en lösning på kända problem, eller en ökad användning, spridning och tillgängliggörande av kulturarv.

Under denna aktivitet har vi genomfört fyra programomgångar av stöd för företag under projekttiden. Första och andra omgången bestod av fysiska träffar varvat med digital coachning på Gotland respektive Stockholm. De två senare omgångarna har genomförts genomgående digitalt på grund av Covid-19. Covid-19 påverkade möjligheten till fysiska träffar och resande men projektgruppen har arbetat med alternativa digitala lösningar och överlag har det fungerat bra.

Ett nationellt program

Kulturarvsinkubatorn erbjöd ett program med workshops, föreläsningar och seminarier inom kulturarvsområdet där nyckelpersoner inom den digitala kulturarvsbranschen har delat med sig av kunskap och insikter. Programmet har också haft föreläsningar och workshops inom områden som affärsrådgivning, offentlig upphandling, speldesign, marknadsföring och kundrelationer, investering och finansiering samt möjligheterna med att använda öppna kulturarvsdata.

Individuellt stöd

Individuellt stöd, skräddarsytt efter företagens behov.
Affärsrådgivning från Science Park Gotland.
Prototyprådgivning och utveckling från våra tekniker och utställningsverkstad i Visby.
Extern konsulthjälp inom områdena design-, produkt- och tjänsteutveckling.

Kontor

Kontorsutrymme och möteslokaler i Visby.

Nätverk

Möjlighet att synas och nätverka på konferenser, mässor och event.
Tillgång till vårt Alumninätverk samt övriga nätverk inom kulturarvsbranschen i Sverige och internationellt. Kulturarvsspecifikt stöd i form av föreläsningar och personlig rådgivning inom kulturarvsområdet. Knutna till Kulturarvsinkubatorn finns experter och konsulter inom många fält.

En spännande resa

En väldigt spännande resa tillsammans med övriga deltagare inom inkubatorn.

Tidigare deltagare

Sedan starten 2018 har fler än 30 företag deltagit i inkubatorn.
Se vilka de är här.

Kulturarvsinkubatorn har också arrangerat ett antal Innovation Camps årligen, såsom Hack for Heritage 2018, 2019 och 2020.