Alfabet från 1500-talet ur Ornamental Alphabets, Ancient and Mediæval” (1879) F. Delamotte. Foto: ( PDM)

Ordlista

Ibland använder vi förkortningar eller begrepp som kan vara svåra att förstå, även om vi alltid strävar efter att använda ett tillgängligt språk på webbplatsen. Då hoppas vi att du finner svaret i denna ordlista.

Söker du specifika ord inom området förvaltning av kulturmiljöer så hittar du även en ordlista i vår handbok för förvaltning av kulturarv. Om du saknar en förklaring till något begrepp eller förkortning får du gärna tipsa oss om det via vårt kontaktformulär som du hittar under ”Om webbplatsen – kontakta oss”. 

Klicka på bokstaven som ordet du vill ha förklarat börjar på.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö


A

ASK – Allmänt handläggarstöd kulturmiljö

ATA – Antikvarisk-topografiska arkivet (ämbetsarkiv hos avdelningen Arkiv och bibliotek)

B

BeBR – Bebyggelseregistret

C

CC BY – Upphovsrättslicens enligt licensmodellen Creative Commons

CEN – European Committee for Standardization

D

DAP – Digital Arkeologisk Process

Digisam – Samverkansplattform för digitalisering av kulturarvet

DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet, gemensam portal för forskningspublikationer

E

ELC – Europeiska landskapskonventionen

Europeana – Europeisk kulturdatabas

F

FAQ – Frequently Asked Questions eller Vanliga frågor

FSBM – Förordning och vägledning om statliga byggnadsminnen

FMIS – Fornminnesinformationssystem

FoI – Forskning och Innovation

FoU – Forskning och Utveckling

G

GDPR –  Dataskyddsförordningen

H

HS – Heritage Science

I

IPM – Integrerad förebyggande skadedjurskontroll

J

JPI – Joint Programming Initiatives

K

KAI – Kulturarvinkubator

KM – Kulturmiljöbild, vårt öppna bildarkiv

KMF – Kulturmiljöförordning

KML – Kulturmiljölagen

KMR – Kulturmiljöregistret

KMV –  Kulturmiljövård, t.ex. använt i KMV-anslaget

K-blogg – Riksantikvarieämbetets blogg

K-podd – Riksantikvarieämbetets digitala radioprogram

K-samsök – Teknisk plattform som samlar, tillgängliggör och länkar ihop
kulturarvsinformation från museer och andra minnesinstitutioner

L

M

MB – Miljöbalken

Microfading – en teknik som används för att identifiera ljuskänsliga föremål i samlingar

N

O

OMC – Open Method of Coordination

Open Access – betyder i korthet att alla offentligt finansierade vetenskapliga publikationer ska finnas fritt och gratis tillgängliga på nätet både för forskare och medborgare

P

PBL – Plan- och bygglagen

PDM – Public Domain Mark, material som identifierats vara utan upphovsrättsliga restriktioner

Q

R

RA – riksantikvarie, myndighetens högsta chef (motsvarar generaldirektör)

RAÄ – Riksantikvarieämbetet

Reach – EU:s kemikalieförordning

RTI – Fotografisk metod som lämpar sig väl för tydning och läsning av otydliga
ristningar och runinskrifter

RUS – Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet

RVR – Restvärdesräddning

S

SBM – Statligt byggnadsminne

Samla – Riksantikvarieämbetets digitala arkiv för arkeologiska rapporter

T

TVÄRS – utvecklingsprogram på Riksantikvarieämbetet som bildats med anledning av regeringsuppdraget att stödja tio myndigheters utarbetande och genomförande av vägledande strategier för kulturmiljön.

U

Uppdragsarkeologi – arkeologiska utredningar och undersökningar som efter beslut av länsstyrelsen genomförs i samband med markexploateringar.

V

XYZ

ÅÄÖ