Säsongsavslutning för Museipanelen – live på Röhsska

Museipanelen avslutar höstens miniturné på Röhsska museet i Göteborg. Karl Arvidsson, Klas Grinell och Jienny Gillerstedt diskuterar Historien om Sverige, marknadisering och museernas påverkan på politiken. Se programmet här!

Museipanelen är ett panelsamtal där tre personer med olika perspektiv på museisektorn synar och diskuterar aktuella ämnen och trender. Hösten 2023 är programmet ute på en miniturné: första stoppet ägde rum på Norrbottens Museum och därefter spelades det in inför publiken under Omvärldsdagarna på Tekniska Museet.

Säsongsavslutningen är inspelad på Röhsska Museet i Göteborg den 23 november med en panel som utgörs av:

  • Klas Grinell, utvecklingsledare på Göteborgs Museer och konsthall
  • Jienny Gillerstedt, utställnings- och programantikvarie på Bohusläns museum
  • Karl Arvidsson, museichef Mölndals stadsmuseumSamtalet leds av Fredrik Emdén och Karin Olli-Nilsson från Riksantikvarieämbetets omvärldsredaktion för museer.

Frågorna som diskuteras i programmet:

Snuttifierad historia?

SVT har nu sänt tre avsnitt av Historien om Sverige. Serien har hyllats av många men även mött kritik, bland annat från Nils Harnesk på Norrbottens Museum, som vi känner som återkommande gäst i Museipanelen. Han påtalar att programmakarna missat att visa att norra Sverige har en delvis annan stenålder än den södra delen, och menar att ett program som gör anspråk på att beskriva Sveriges historia också måste representera hela Sverige. Seriens producent svarar att det inte går att berätta allt när man ska koka ner 10 000 år till 10 timmar tv.

Om man nu inte kan berätta allt, är det då rätt sätt att öka intresset för Sveriges historia genom att sammanfatta den på tio timmar? 

För mycket marknadisering?

Museerna är aktörer inte enbart inom bevarande och kunskapsförmedling, utan även inom underhållning, turism, besöksnäring och entreprenörskap. Det menar Lizette Gradén och Tom O’Dell, forskare i etnologi vid Lunds universitet, och som i en kommande bok undersöker museerna i egenskap av marknadsaktörer. I en intervju med Omvärld & insikt säger Lizette Gradén att museernas roll i samhället är på väg att förändras: från kunskapsinstitutioner, till att i högre grad konkurrera om människors uppmärksamhet på flera olika marknader.

Betyder den här marknadiseringen att museernas roll som kunskapsinstitutioner är på väg att urvattnas? 

Ska museerna påverka politiken?

Man måste vara modig och prata öppet om sina institutionella rötter, om sin ställning, sin plats i världen och om svåra saker. Det är tystnad som underminerar trovärdighet och kunskapsproduktion”, säger den ryska museologen Olga Zabalueva i en intervju med Magasin K. ”Museer är politiska institutioner. De påverkas av politiken och de kan påverka politiken”, säger hon.

Det har talats mycket om politikens påverkan på museer under året, men behöver museerna bli bättre på att påverka politiken? 

Turnén fortsätter 2024

Museipanelen fortsätter Sverige-turnén nästa år! Vill ni att vi kommer till ert museum och spelar in programmet? Hör av dig till oss på omvarld (snabel-a) raa.se!

 

Kategori

Ämnen


Omvärld och insikt

omvarld@raa.se


  • Publicerad:
  • Uppdaterad: