Europeiskt forskningssamarbete

Joint Programming (JP) är en process för forskningssamarbete mellan EUs medlemsländer och associerade länder. Syftet är att på frivillig basis skapa en ett ökat och mer effektivt samarbete och att samla resurser som redan existerar nationellt för att lösa avgörande utmaningar för Europa och världen.

Tanken är att man genom denna process ska kunna göra gemensamma utlysningar under en längre tid framöver – samarbetet liknar på detta sätt HERA. Finansieringen sker genom att respektive deltagande land bidrar till en pott för gemensamma forskningsutlysningar (virtuell eller verklig). Utlysningarna kan benämnas som à la carte beställningar på forskning. Ett land bidrar finansiellt för att stödja den forskning som är nationellt angelägen.

Joint Programming Inititative (JPI)

JPI on Cultural Heritage and Global Change är ett av de så kallade första vågens JPI:er och behandlar kulturarvsområdets framtidsfrågor. Joint Programming finns också för områden som; More years, better life – hälsa, åldrande befolkning mm, Agriculture, food security and climate change, Urban Europe mm. Hur dessa JPI samarbeten ser ut organisatorisk och hur långt de kommit i processen varierar.

För att förverkliga JPI on Cultural Heritage and Global change har följande steg identifierats:

  • Att utveckla en gemensam vision för forskningsområdet.
  • Att översätta visionen i en strategisk forskningsagenda.
  • Att genomföra den strategiska forskningsagendan genom forskningsutlysningar och samarbeten.
  • Att informera om kulturarvsaktiviteter och forskning http://www.heritageportal.eu/

Sverige har genom Riksantikvarieämbetet deltagit i förarbeten till både omvärldsanalys och strategisk forskningsagenda och kan i framtiden delta i ett urval av forskningsutlysningar genom att bidra själv som forskningsfinansiär eller att samverka med andra svenska finansiärer.