Europeiskt forskningssamarbete

Sverige deltar genom Riksantikvarieämbetet i det europeiska forskningssamarbetet ”JPI on Cultural Heritage and Global Change” som behandlar kulturarvsområdets framtidsfrågor. Bättre samordning mellan finansieringen av forskning i länderna är ett av målen.

Till grund för arbetet ligger en vision för forskningsområdet, en strategisk forsknings agenda och olika aktiviteter för att genomföra den. Riksantikvarieämbetet deltar i gemensamma utlysningar i samarbetet tillsammans med andra forskningsfinansiärer i Sverige.

Om JPI – Joint Programming Initiatives

Forskningsfinansiärer och myndigheter med ansvar för forskning i Europa har gått samman i tio så kallade JPI:er (Joint Programming Initiatives). Syftet är att på frivillig basis skapa effektiva samarbeten och att samla resurser för att lösa avgörande utmaningar för Europa och världen. JPI:er finns inom bland annat områdena hälsa, vatten, jordbruk, klimatförändringar och hållbar stadsutveckling.

Mer om JPI (på engelska)