Utlysningar av forskningsmedel hos andra finansiärer

Aktuella utlysningar Riksantikvarieämbetet bevakar forskningsområdet som rör kulturarv och museer och samarbetar även med andra forskningsfinansiärer i dessa frågor, till exempel Vetenskapsrådet och Formas. Här samlar vi länkar till aktuella utlysningar av forskningsmedel.