Nordiskt samarbete

Riksantikvarieämbetet har kontakter med sin nordiska motsvarigheter i olika forum och organisationer.

Här är några exempel på våra nordiska kontakter.

Nordic Heritage Heads Forum (NHHF)

Riksantikvarieämbetet deltar arbetet inom Nordic Heritage Heads Forum (NHHF), ett nätverk som samlar cheferna för de nordiska ländernas kulturarvsmyndigheter. I nätverket deltar representanter från Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Färöarna, och Åland. Nätverket träffas i regel en gång per år med eventuella digitala möten däremellan.

Övrigt nordiskt samarbete

Riksantikvarieämbetet deltar även i en arbetsgrupp i Nordiska ministerrådet som heter Nordisk arbetsgrupp för biologisk mångfald. Ämbetet är aktiva i Nordiskt arkeologinätverk och i Nordic World Heritage Association.