Skriet stals 2004 och återbördades två år senare. Efter det sågs säkerheten noggrant över på Munchmuseet i Oslo. Foto: ( CC BY)

Läs mer om säkerhet vid kulturarvsinstitutioner

Stölder från samlingar och utställningar är något som engagerar människor och ofta röner stor uppmärksamhet i media. Nedan listas svensk och internationell litteratur som kan vara till hjälp för att bygga upp eller förbättra säkerheten inom er organisation.

 

Rapport, konferens

 

Rapport, övriga

 

 

 

 

Standarder, normer och regler

   

   

  • SSF 200:5 Regler för inbrottsskydd – byggnader och lokaler, 5. utg., Svenska stöldskyddsföreningen, Stockholm, 2015.

   

  Böcker

   

   

  • Appelbaum, Barbara, Preserve, protect and defend: a practical guide to the care of collections, Barbara Appelbaum Books, New York, 2018.

   

  • Benny, Daniel J., Cultural property security, protecting museums, historic sites, archives, and libraries, CRC Press, Boca Raton, Fla., 2013.

   

  • Spiel, Robert E., Art theft and forgery investigation: the complete field manual, Charles C. Thomas, Springfield, Ill., 2000.

   

  • Liston, David (red.), Museum Security and Protection: a handbook for cultural heritage institutions, Routledge, London, 1993.

   

  • Ambrosiani, Kristina & Lundström, Agneta (red.), Säkerhet på museer: en handbok, Statens kulturråd, Stockholm, 1989.

   

  • Burke, Robert B. & Adeloye, Sam, A manual of basic museum security, International Council of Museums, 1986.

   

  • Fennelly, Lawrence J., Museum, archive, and library security, Butterworths, Boston, 1983.