Konferenser och seminarier

Riksantikvarieämbetet genomför och samordnar ett flertal konferenser och seminarier inom riskhantering – både själva och tillsammans med andra.

Här hittar du några av de genomförda konferenser och seminarier som handlar om riskhantering.

Konferens: Integrated Pest Management for Cultural Heritage, IPM 2019

Den fjärde internationella konferensen IPM 2019 genomfördes i Stockholm och hade tre övergripande teman: IPM och klimatförändringarna, IPM i i globaliseringens tidevarv och IPM i ett kommunikationsperspektiv.

Sammanställning konferensen IPM 2019

Konferens: Riskhantering och kulturvård 2014

På konferensen presenterades internationella modeller, metoder och verktyg för riskhantering inom kulturvården tillsammans med fallstudier och metoder från andra samhällssektorer. Internationella forskare berättade om aktuell forskning om bland annat klimatförändringarnas effekter, skadedjur och mögel. Man diskuterade även kulturhistoriskt värde och hur man kan arbeta systematiskt och fokusera sina förebyggande insatser där de ger störst effekt.

Sammanställning konferensen Riskhantering och kulturvård 2014

Seminarium: Brandskydd och restvärderäddning för museer 2013

Efter branden i Etnografiska museet i oktober 2012 kom det fram önskemål från andra museer att få ta del av de erfarenheter som man gjorde under branden, direkt efter branden och under arbetet med att ta hand om de föremål som skadades av branden. Därför anordnade Riksantikvarieämbetet, Historiska museet och Försäkringsbranschens restvärderäddning ett tvådagarsseminarium 2013. 

Rapport från seminariet Brandskydd och restvärderäddning 2013