Nätverk

Riksantikvarieämbetet har startat ett nätverk med fokus på riskanalys av museisamlingar. Det finns även andra nätverk inom området riskhantering och kulturarv – här hittar du en sammanställning.

Samverkansgrupp ”Brand, restvärderäddning och kulturarv”

Gruppens syfte är att sätta fokus på frågor om brandskydd och restvärderäddning av kulturarv, såväl kulturmiljöer, byggnader som samlingar. Målsättningen är att ses två gånger om året för att skapa och utveckla kontakter mellan organisationerna, ta upp omvärldsbevakning och aktuella händelser och därmed främja utveckling av kunskap och erfarenhetsåterföring.

Deltagande organisationer och myndigheter är:

 • Riksantikvarieämbetet (sammankallande)
 • Statens historiska museer
 • Statens fastighetsverk
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Kammarkollegiet
 • Kyrkans försäkring
 • Brandskyddsföreningen Restvärderäddning
 • Brandskyddsföreningen
 • Svenska kyrkan
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
 • Nationalmuseum
 • Riksdagsförvaltningen
 • Svenska kyrkan
 • Länsstyrelserna
 • Riksarkivet
 • Boverket
 • Kungliga biblioteket
 • Fortifikationsverket
 • Storstockholms brandförsvar

Kontakt: Erika Hedhammar, Riksantikvarieämbetet, erika.hedhammar@raa.se

Samverkansgrupp ”Stölder och kulturarv”

Gruppens syfte är att sätta fokus på frågor om att förebygga stölder av kulturarv, såväl i museer, arkiv, bibliotek, kyrkor och kulturmiljöer. Målsättningen är att ses två gånger om året för att skapa kontakter mellan organisationerna, ta upp omvärldsbevakning och aktuella händelser och därmed främja utveckling av kunskap och erfarenhetsåterföring.

Deltagande organisationer och myndigheter är:

 • Riksantikvarieämbetet (sammankallande)
 • Statens historiska museer
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Kammarkollegiet
 • Polisen, NOA
 • Polisen, Regionpolisen Stockholm
 • Sveriges museer
 • Kyrkans försäkring
 • Svenska kyrkan
 • Nationalmuseum
 • Riksdagsförvaltningen
 • Svenska kyrkan
 • Länsstyrelserna
 • Riksarkivet
 • Kungliga biblioteket
 • Tullverket
 • Stöldskyddsföreningen

Kontakt: Erika Hedhammar, Riksantikvarieämbetet, erika.hedhammar@raa.se

PRE-MAL

PRE-MAL är de svenska museernas, bibliotekens och arkivens skadedjursgrupp och ger råd i arbetet med att bekämpa skadedjur och hantera mögelproblem. PRE-MAL arbetar också med forskning och kunskapsspridning om skadedjurshantering och mögel samt de hälsorisker som är förenande med dessa. PRE-MAL består av en styrgrupp och en intressegrupp och leds av Riksantikvarieämbetet. Det är kostnadsfritt att ansluta sig till intressegruppen och den är öppen för alla intresserade.

Mer information om PRE-MAL