Kalender

Filtrera kalenderhändelser

Välj årtal och månad och tryck sedan på Filtrera.

September 2016

 • Datum:

  Lilla kulturarvsdagen 2016

  Låt barnen upptäcka det fantastiska kulturarvet. Besök något av Kulturarvsdagens och Lilla kulturarvsdagens arrangemang nära dig. Eller var med och arrangera ett själv! De europeiska kulturarvsdagarna European Heritage Days ska bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarv och

 • Datum:

  Lilla kulturarvsdagen 2016

  Låt barnen upptäcka det fantastiska kulturarvet. Besök något av Kulturarvsdagens och Lilla kulturarvsdagens arrangemang nära dig. Eller var med och arrangera ett själv! De europeiska kulturarvsdagarna European Heritage Days ska bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarv och

 • Datum:

  Kulturarvsdagen 2016 – Tidens rörelser

  Årets tema handlar om engagemang. Vi vill berätta om den viktiga roll som samhällen, föreningar och andra grupper i alla tider haft i att tillvarata och utveckla kulturarv och kulturmiljöer. Besök något av Kulturarvsdagens och Lilla kulturarvsdagens arrangemang nära dig.

 • Datum:

  From Postwar to Postmodern – 20th Century Built Cultural Heritage

  Syftet med denna konferens är att öka medvetenheten och kunskapen om det sena 1900-talets byggda kulturarv i de länder som ingår i Östersjöregionen. Konferensen hålls i Audimax, University of Kiel, den 28–29 september 2016. Det blir även en avslutande exkursionsdag den

  Plats: Audimax vid Kiels universitet, Tyskland

  Kategorier: Konferens

 • Datum:

  Mögel, skadedjur och städning i kulturhistoriska miljöer

  Efter förra årets succé återkommer Riksantikvarieämbetet och PRE-MAL med kursen Mögel, skadedjur och städning i kulturhistoriska miljöer. Kursen ger en bra grund i förvaltningen av kulturhistoriska miljöer. Plats: Julita gård Datum: 28–29 september 2016 Tid: Start kl. 10.00 dag 1