Kalender

Filtrera kalenderhändelser

Välj årtal och månad och tryck sedan på Filtrera.

Oktober 2016

 • Datum:

  Den tillgängliga staden

  Våra gemensamma urbana utemiljöer ska vara tillgängliga för alla. Oavsett om vi befinner oss i parken, på torget, i en lekmiljö eller i gatuvimlet ska miljöerna kännas inbjudande och välkomnande för alla kategorier av människor, även för de som har

  Plats: Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41, Stockholm

  Tid:

  Kategorier: KursTillgänglighet

 • Datum:

  Seminarium om industriella lämningar i skogsmark

  Lämningar av utmarksbruk i skogen, såsom kolning, innebär utmaningar för forskning och kulturmiljövård, speciellt efter lagändringen 2014. Riksantikvarieämbetet arrangerar därför ett seminarium med fokus på skogens kulturarv. Program kommer inom kort.

 • Datum:

  Konferens om arkeologisk förmedling 26-27 oktober 2016

  Det finns ett stort intresse och efterfrågan att kunna ta del av uppdragsarkeologins resultat från olika grupper i samhället. Att svara upp mot dessa förväntningar ses som allt viktigare bland arkeologerna själva. 2014 utökades uppdragsarkeologins uppdrag och förmedling omfattas av

 • Datum:

  Välkommen till en konferens om gestaltningens betydelse!

  Gestaltning och PBL står i fokus när Boverket i samarbete med Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd anordnar den första konferensen i en serie om gestaltningens betydelse för en god livsmiljö. Konferensen äger rum den 26 oktober i Uppsala. Genom föreläsningar