Nyhetsarkiv
Stjärnhus i Gullänget, Örnsköldsviks kommun
Omslag till FoU program 2017-2021. Stjärnhus i Gullänget, Örnsköldsviks kommun Foto: ( CC BY)

Dags att söka pengar för forskning och utveckling

Nu är har årets ansökan till Riksantikvarieämbetets FoU-program öppnat. För 2018 finns totalt 14 miljoner kronor att fördela varav fyra miljoner till nya projekt. Projekten kan vara högst tre år och ha en budget på maximalt 750 000 kr per år.

Utlysningen sker inom ramen för Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017-2021 för kulturarv och kulturmiljö där det bärande temat i FoU-programmet handlar om kulturarv och kulturmiljö som förutsättningar för ett hållbart och inkluderande samhälle. I år kommer inte alla teman att vara öppna att söka se särskild information om årets utlysning. Bidrag till nya projekt är i år begränsade då en stor del av anslaget är uppbundet i pågående, fleråriga projekt. Totalt kommer ca 14 miljoner att delas i år ut till projekt. Fortsättningsprojekt söker enligt tidigare inlämnad projektplan.

Att ansöka

Projektansökan sker online. Ansökan kan göras mellan den 30 maj och den 20 september 2017. Allmän information om ansökningsförfarandet och anvisningar finns under Ansökan FoU. I ansökningssystemet finns specifika anvisningar till varje flik.

Andra medel att söka

Det finns även pengar att söka för forskare i Sverige som vill delta i forskningskonsortier med andra länder i Europa via den internationella forskningsutlysningen JPICH Digital Heritage, som för Sveriges del leds av Riksantikvarieämbetet.

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: