FoU-programmet är Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling. Bilden: Öland.FoU-programmet är Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling. Bilden: Öland. Foto: Bengt A Lundberg (CC BY)

Ansökan FoU

Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling, FoU, för kulturmiljöområdet uppgår till ca 16 miljoner kronor per år. Ansökan om FoU-medel kan göras en gång per år i ansökningssystemet online. Som underlag för ansökningar hänvisas Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017-2021 för kulturarv och kulturmiljö.

Årets utlysning har stängt

Medel till nya projekt är ytterst begränsat. En stor del av FoU-anslaget är uppbundet i pågående fleråriga projekt. Ca 4 mkr finns att fördela för 2018. Projekten kan vara högst 3-åriga och ha en budget på maximalt 750 000 kr per år.

För Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt och Förstudie utlyses medel inom tema 2: ”Samverkan och dialog”, samt tema 4: ”Kulturarvsarbetets förutsättningar” (Se Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017-2021 för  kulturarv och kulturmiljö  om innehållet).

Inom projekttypen Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier är det möjligt att söka inom samtliga fyra teman. Tidigare beviljade förstudier måste ha slutredovisat innan en ny ansökan kan lämnas in. Fortsättningsprojekt söker enligt tidigare inlämnade projektplaner.

Viktiga datum

Den 30 maj öppnar ansökan för anslag inför 2018. Sista ansökningsdag är den 20 september 2017 kl. 23:59  i ansökningssystemet. Därefter stängs systemet. För att en FoU-ansökan ska räknas som ankommen måste en utskrift från onlinesystemet skickas med post till Riksantikvarieämbetet med projektledarens underskrift och medelsförvaltarens underskrift. Undertecknat pappersoriginal ska ha inkommit till Riksantikvarieämbetet senast den 27 september 2017.

Ansökan och anvisningar

Information om ansökningsförfarandet finns i Anvisningar FoU-anslag . Projektansökan görs on-line. Det finns praktiska anvisningar till varje flik i on-linesystemet. Logga in i ansökningssystemet.

Dela sidan på